ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Alicja Bartnicka
asystent
Katedra Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.20
tel.: +48-56-611-3716
e-mail: alicja.bartnicka@umk.pl


Bibliografia