ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Magdalena Malak
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Bioarcheologii, Instytut Archeologii

pokój: 21, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
e-mail: malak@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy