ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Wojciech Chudziak
profesor
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 107, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3979
e-mail: wojchud@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3409-0991

Terminy konsultacji:
wtorek, godz. 10.00-12.00
środa, godz. 10.00-11.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy