ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Józef Miłek
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Traseologii, Instytut Archeologii

pokój: 114, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2326
e-mail: milek@umk.pl


Zainteresowania:
Archeologia architektury okresu późnego średniowiecza i nowożytności, metodyka archeologicznych badań terenowych, dokumentacja pomiarowo- rysunkowa reliktów zabytkowej architektury, numizmatyka, obróbka cyfrowa dokumentacji z badań archeologicznych, traseologia

Zobacz profil w Bazie Wiedzy