ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Adam Szweda, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.53, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2379
e-mail: aszweda@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0138-9575

Zobacz profil w Bazie Wiedzy