ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Grażyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii

pokój: 112, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3991
e-mail: kryssul@umk.pl
www: https://archeologiajakub.wordpress.com/
ORCID: 0000-0002-8901-0437

Zainteresowania:

-- archietektura sakralna,
-- klasztory i miasta,
-- wyposażenie wnętrz,
-- ceramika średniowieczna,
-- kultura materialna,
-- kultura funeralna;cmentarze;
-- późne średniowiecze - nowożytność ( XIII - XVIII w.)

Terminy konsultacji:
Dyżur w Instytucie Archeologii UMK:

czwartek: 13 -14.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy