ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Magdalena Sudoł-Procyk
adiunkt
Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii

pokój: 14
tel.: +48-56-611-3998
e-mail: sudol@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4099-5893

Zainteresowania:
archeologia paleolitu i mezolitu, ze szczególnym uwzględnieniem:
- kultury mikockiej w Polsce na tle środkowoeuropejskim,
- osadnictwa Wyżyny Częstochowskiej w kontekście uwarunkowań paleośrodowiskowych,
- stanowisk jaskiniowych,
- surowców krzemionkowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
- kopalni krzemienia czekoladowego w Dolinie Udorki

Terminy konsultacji:
w formie zdalnej na czacie poprzez MS Teams
wtorek: 10.00-12.00
środa: 11.30-12.30

niezależnie od platformy MS Teams można się kontaktować poprzez USOS Mail

Bibliografia