ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii

pokój: 113, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2325
e-mail: wiewiora@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4079-686X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy