ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Mateusz Popek
asystent
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

pokój: 130
tel.: +48-56-611-3989
e-mail: mpopek@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałki 10:00 - 12:00

Bibliografia