ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Marcin Smoczyński
adiunkt
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.50, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2382
e-mail: marsmo@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4111-0201

Zainteresowania:
- Biurowość w kontekście administracji i ustroju państwa.
- Nowoczesne technologie wykorzystywane w biurach i archiwach bieżących.
- Historia zarządzania dokumentacją w Polsce i na świecie.


Terminy konsultacji:
W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 konsultacje odbywają się w każdy czwartek w godzinach 11:15-13:15 w pokoju C 2.50

Zobacz profil w Bazie Wiedzy