ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Anna Drążkowska
profesor
Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii

pokój: 109, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2333
e-mail: annadr@umk.pl
www: http://www.annadrazkowska.pl
ORCID: 0000-0002-8180-7273

Terminy konsultacji:
Instytut Archeologii poniedziałek od godz. 11.30 do 13 pokój nr 109

Zobacz profil w Bazie Wiedzy