ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Danuta Musiał
profesor
Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.27, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3722
e-mail: dmusial@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0707-6799

Terminy konsultacji:
konsultacje w semestrze zimowym 2023/24

wtorek 12.00-13.00

czwartek 8.30 - 9.30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy