ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Danuta Musiał
profesor
Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.27, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3722
e-mail: dmusial@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0707-6799

Terminy konsultacji:
konsultacje
od 15 czerwca do 15 lipca - wtorek: 10.00 - 12.00

od 4 września do 20 września - wtorek 10.00 - 12.00Zobacz profil w Bazie Wiedzy