ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Piotr Błędowski
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Dokumentacji, Konserwacji i Gromadzenia Zabytków Archeologicznych, Instytut Archeologii

pokój: 171, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2350
e-mail: bledowski@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy