ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Przemysław Wojciechowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.28, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2372
e-mail: pwojcie@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2082-0052

Zobacz profil w Bazie Wiedzy