ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prahistorii, Instytut Archeologii

pokój: 135
tel.: +48-56-611-2319
e-mail: grezegor@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsultacie możliwe w programie TEAMS we wtorek w godz. 10-12

Bibliografia