ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii

pokój: 160
tel.: +48-56-611-2347
e-mail: mgrupa@umk.pl

Terminy konsultacji:
poniedziałek: godzina 14 - 15, pokój 160

Bibliografia