ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Mirosław Golonprof. dr hab. Mirosław Golon
profesor
Katedra Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.26, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2371
e-mail: mgolon@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7443-2063

Zobacz profil w Bazie Wiedzy