ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Wiesław Ochotny
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Dokumentacji, Konserwacji i Gromadzenia Zabytków Archeologicznych, Instytut Archeologii

e-mail: wwwieslaw@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy