ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Wiesław Sieradzan
profesor
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.12
tel.: +48-56-611-3726
e-mail: kros@umk.pl
www: http://www.historia.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=135

Zainteresowania:
Historia średniowieczna Polski i zakonu krzyżackiego w Prusach
Dzieje książęcego Mazowsza do 1526 r.
Historia nauki i książki w Prusach Wschodnich i Zachodnich w XIX i XX w.
Historia nauki
Kartografia historyczna
Metody rozwiązywania międzynarodowych konfliktów politycznych w późnym średniowieczu
Historia regionalna (dawne Prusy Zachodnie i Wschodnie)


Terminy konsultacji:
wtorki 11.15-13.15
W roku akademickim 2017/2018 urlop naukowy

Bibliografia