ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.19, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3753
e-mail: hleb@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7047-4143

Zobacz profil w Bazie Wiedzy