ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Paweł Kaźmierczak
asystent
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.20, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3716
e-mail: p.kazmierczak@umk.pl


Zainteresowania:
Dydaktyka nauczania języków obcych oraz języka polskiego jako obcego, recepcja literatury polskiej w Skandynawii, krytyka przekładu

Terminy konsultacji:
SEMESTR LETNI 2022/2023

Dyżury w semestrze letnim 7, 14, 21, 28 marca w godzinach 13.00-14.00 - w celu umówieniu terminu spotkania proszę o kontakt mejlowy.

Od 1 kwietnia do 15 czerwca urlop naukowy.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy