ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Paweł Kaźmierczak
asystent
Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.20
tel.: +48-56-611-3716
e-mail: p.kazmierczak@umk.pl

Zainteresowania:
Dydaktyka nauczania języków obcych oraz języka polskiego jako obcego, recepcja literatury polskiej w Skandynawii, krytyka przekładu

Terminy konsultacji:
SEMESTR ZIMOWY
KAŻDY CZWARTEK 9 00 do 9 45
ŚRODY 14 00 do 15 00: PAŹDZIERNIK 6, 20 LISTOPAD 3, 10, 24, GRUDZIEŃ: 8,15, STYCZEŃ: 12, 26
lub po wcześniejszym umówieniu online na platformie GOOGLEMEET w terminie uzgodnionym przez obie strony

Bibliografia