ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Jarosław Wenta
profesor
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.44, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3718
e-mail: jwe@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1177-1893

Zobacz profil w Bazie Wiedzy