ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Martyna Wiejacka
specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Bioarcheologii, Instytut Archeologii

e-mail: wiejacka@umk.pl


Bibliografia