ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Szymon Olszaniec
profesor
Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.29, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2373
e-mail: so@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/SzymonOlszaniec
ORCID: 0000-0003-1980-2081

Zainteresowania:
Historia późnego Cesarstwa Rzymskiego i historia Bizancjum.

Terminy konsultacji:
Wtorek/Tuesday 11;15-13:15 gabinet/office C1.29
online:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadd2c8daf4704bafbac38fa9e0c78979%40thread.tacv2/conversations?groupId=57f1cab1-637a-4c30-9008-e99f9510dbaf&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy