ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Szymon Olszaniec
profesor nadzwyczajny
Zakład Historii Starożytnej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C 1.29
tel.: +48-56-611-2373
e-mail: so@umk.pl


Bibliografia