ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Jacek Rakoczydr Jacek Rakoczy
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 123, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2328
e-mail: rakoczy@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9711-4589

Zainteresowania:
- archeologia,
- etnoarcheologia,
- numizmatyka starożytna,
- starożytny Rzym,
- starożytna Grecja,
- Państwo Bosporańskie,
- archeologia prowincji rzymskich,
- kontakty kultur antycznych z Barbaricum

Terminy konsultacji:
Instytut Archeologii wtorek 10-12

Zobacz profil w Bazie Wiedzy