Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Kategoria A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Szczegółowej ocenie poddano prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu otrzymał najwyższą ocenę A+. Z wynikami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017 można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.