Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Konferencje

Konferencje naukowe zorganizowane na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu (od stycznia 2017 r.):