Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Upowszechnianie nauki

W latach 2022 – 2023 Wydział Nauk Historycznych UMK realizuje dwa projekty w ramach programu Doskonała Nauka.

flaga Polski, godło Polski, napis "dofinansowano ze środków budżetu państwa"

flaga Polski, godło Polski, napis "dofinansowano ze środków budżetu państwa"