Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Cyfrowy urząd

Blok kompetencyjny składa się z 6 przedmiotów pozwalających zdobyć kompetencje cyfrowe, zapoznać się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w administracji i biznesie, mechanizmami wdrażania e-usług, rozwiązaniami informatycznymi funkcjonującymi i wdrażanymi w administracji, kwestiami przechowywania, archiwizacji oraz bezpieczeństwa danych elektronicznych i systemów komputerowych.

Program