Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Historia w przekazie medialnym

Blok kompetencyjny składa się z 6 przedmiotów pozwalających zdobyć umiejętności twórczej prezentacji tematyki historycznej w środkach medialnego przekazu. Są to umiejętności przydatne w wielu zawodach – od dziennikarstwa, przez edukację historyczną, po tworzenie szeroko rozumianej popkultury. Ważna będzie również nauka krytycznego spojrzenia na medialne treści, weryfikowania danych oraz właściwego korzystania ze źródeł.

Program