Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Uchwały Rady Dziekańskiej WHN

2020/2021

Nr 1-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dra Pawła Szczepanika na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Archeologii.
Nr 2-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dr Alicji Bartnickiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki.
Nr 3-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dra Michała Damazyna na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Historii i Archiwistyki.
Nr 4-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dra Marina Smoczyńskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki.
Nr 5-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dra Marcina Sumowskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki.
Nr 6-2020/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Archeologii Podwodnej.
Nr 7-2020/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Dziedzictwa Kulinarnego.
Nr 8-2020/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Mediewistycznego.
Nr 9-2020/2021 w sprawie wyznaczenia 3 członków Komisji Oceniającej Dyscypliny Archeologia.
Nr 10-2020/2021 w sprawie wyznaczenia 3 członków Komisji Oceniającej Dyscypliny Historia.
Nr 11-2020/2021 w sprawie wyznaczenia 4 członków Wydziałowej Komisji Oceniającej.
Nr 12-2020/2021 w sprawie zatwierdzenia korekty programu studiów dla kierunku archeologia, studia stacjonarne II stopnia.
Nr 13-2020/2021 w sprawie zatwierdzenia korekty programu studiów dla kierunku historia, specjalność historyczna komparatystyka i tranzytologia, studia stacjonarne II stopnia.
Nr 14-2020/2021 w sprawie zaopiniowania korekty w planie studiów dla kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia stacjonarne II stopnia.
Nr 15-2020/2021 w sprawie zaopiniowania minimów programowych dla Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych.
Nr 16-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dra Piotra Pranke na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki.
Nr 17-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dra Kamila Łukasza Nowaka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Archeologii.
Nr 18-2020/2021 w sprawie zatrudnienia dra Marcina Smoczyńskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki.
Nr 19-2020/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie tytułu najlepszego studenta Wydziału Nauk Historycznych za rok akademicki 2020/2021.
Nr 20-2020/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie tytułu najlepszego absolwenta studiów I stopnia Wydziału Nauk Historycznych za rok akademicki 2020/2021.
Nr 21-2020/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie tytułu najlepszego absolwenta studiów II stopnia Wydziału Nauk Historycznych za rok akademicki 2020/2021.
Nr 22-2020/2021 w sprawie zatrudnienia ks. dra Michała Damazyna na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Historii i Archiwistyki.