Lista pracowników - Wydział Nauk Historycznych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Michał Targowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/44

Autor: Hlebionek Marcin, Kwiatkowski Krzysztof, Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał
Tytuł: Źrodła do dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Cz. 1: Średniowiecze / oprac. Marcin Hlebionek, Krzysztof Kwiatkowski, Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 238 s., il.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ; t. 5
ISBN: 978-83-231-4164-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

2/44

Autor: Targowski Michał, Pająkowski Jarosław
Tytuł: Zagroda olęderska w Chrystkowie.
Opis wydawn.: Gruczno : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2017
Wydanie: Wyd. 2
Opis fiz.: 31 s., il.
ISBN: 978-83-61821-51-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Menonici w okolicach Torunia w XVI-XX w.
Tytuł wydawn. zbior.: Toruń : miasto wielu wyznań / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2017
Opis fiz.: S. 113-127, il., tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-83-927097-9-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/44

Autor: Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał
Tytuł: Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 227 s., il., tab., wykr.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości
ISBN: 978-83-231-3623-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/44

Autor: Gorączko Marcin, Targowski Michał
Tytuł: Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Torunia i powiatu toruńskiego.
Czasopismo: Tur. Kult., nr 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 198-225, tab.
Pełny tytuł czasop.: Turystyka Kulturowa
ISSN: 1689-4642
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

6/44

Autor: Gorączko Marcin, Targowski Michał
Tytuł: Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Chełmna i powiatu chełmińskiego.
Czasopismo: Tur. Kult., nr 6
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 145-167, tab.
Pełny tytuł czasop.: Turystyka Kulturowa
ISSN: 1689-4642
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

7/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Osadnictwo olęderskie w Polsce : jego rozwój i specyfika.
Tytuł wydawn. zbior.: Olędrzy - osadnicy znad Wisły : sąsiedzi bliscy i obcy / pod red. Andrzeja Pabiana i Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, 2016
Opis fiz.: S. 11-26, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Zmodyfikowana wersja części pracy: M. Hlebionek, M. Targowski, Osadnictwo olęderskie na ziemi wieleńskiej. Wieleń 2014, s. 7-16.
ISBN: 978-83-947103-0-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

8/44

Autor: Targowski Michał, Pająkowski Jarosław
Tytuł: Zagroda olęderska w Chrystkowie.
Opis wydawn.: Świecie : Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, 2016
Opis fiz.: 31 s., il.
ISBN: 978-83-943804-9-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

9/44

Autor: Pabian Andrzej, Targowski Michał
Tytuł: Olędrzy - osadnicy znad Wisły : sąsiedzi bliscy i obcy / pod red. Andrzeja Pabiana i Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, 2016
Opis fiz.: 188 s., il.
ISBN: 978-83-947103-0-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

10/44

Autor: Targowski Michał, Pawlikowska Edyta
Tytuł: Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w. / Peter J. Klassen / tł. Edyta Pawlikowska; red., wprow., popr. tł. Michał Targowski.
Opis wydawn.: Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2016
Opis fiz.: 299 s., il.
ISBN: 978-83-61891-92-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Mikołaj z Ryńska (ok. 1360-1411), rycerz ziemi chełmińskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wpisani w dzieje miasta : znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków / pod red. Wiesława Sieradzana ; przy współpr. Wioletty Pacuszki i Anny Wajler.
Opis wydawn.: Grudziądz : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2016
Opis fiz.: S. 25-34, 324-327, 392-393, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-88076-41-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Wizyta Fryderyka Chopina w Toruniu w 1825 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Fryderyk Chopin w Toruniu / pod red. Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2015
Opis fiz.: S. 13-29, il.
ISBN: 978-83-927097-3-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

13/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Osadnictwo olęderskie w Dolinie Dolnej Wisły w XVI-XIX w.
Tytuł wydawn. zbior.: Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego dolin rzecznych : konferencja popularnonaukowa, Poledno - Gruczno, 9-10.11.2015.
Opis wydawn.: Świecie : Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, 2015
Opis fiz.: S. 43-45, il.
ISBN: 978-83-943804-0-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Fryderyk Chopin w Toruniu / pod red. Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2015
Opis fiz.: 91, [1] s., il., tab.
ISBN: 978-83-927097-3-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/44

Autor: Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał
Tytuł: Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 230 s., il.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ; t. 3
ISBN: 978-83-231-3469-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

16/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Historia osadnictwa olęderskiego w rejonie dolnej Wisły.
Tytuł wydawn. zbior.: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Jarosława Pająkowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe, 2015
Opis fiz.: S. 21-27, il.
ISBN: 978-83-62826-59-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Mikołaj Kopernik : szkice do portretu / Janusz Małłek. Toruń 2015.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 42
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 322-326
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
ISSN: 0557-2177
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/44

Autor: Targowski Michał, Zaguła Beata
Tytuł: Narodowe Święto Niepodległości.
Tytuł wydawn. zbior.: 11 listopada : poradnik świętowania / [oprac. Beata Zaguła.].
Opis wydawn.: Toruń : SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła, 2014
Opis fiz.: S. 11-27, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Dzieje toruńskiego więziennictwa od średniowiecza do końca XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Areszt Śledczy w Toruniu : historia i teraźniejszość / pod red. Agnieszki Szatkowskiej i Jarosława Horowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Opis fiz.: S. 13-37, il.
ISBN: 978-83-8019-022-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Die protestantische Bewegung in Thorn bis zum Ende des Jahres 1558.
Tytuł wydawn. zbior.: Die Evangelischen in Thorn : (16.-20. Jahrhundert) : Studiensammlung / unter der Red. von Jarosław Kłaczkow und Agnieszka Zielińska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Opis fiz.: S. 13-43
Seria: Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Torunia
ISBN: 978-83-7780-905-1
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

21/44

Autor: Roszak Stanisław, Targowski Michał
Tytuł: Olimpiada historyczna 1974-2014 : historia i pamięć / pod red. Stanisława Roszaka i Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2014
Opis fiz.: 371 s., il. tab.
ISBN: 978-83-929107-8-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/44

Autor: Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał
Tytuł: Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Opis fiz.: 240 s., il., tab.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ; t. 2
ISBN: 978-83-231-3244-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Na prawie polskim i niemieckim : kształtowanie się ziemskiej własności szlacheckiej na Pomorzu Gdańskim w XIII-XVI wieku.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014
Opis fiz.: 211 s.
ISBN: 978-83-7181-844-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

24/44

Autor: Hlebionek Marcin, Targowski Michał
Tytuł: Osadnictwo olęderskie na ziemi wieleńskiej.
Opis wydawn.: Wieleń : Wydawnictwo "Media" Edmund Wolski, 2014
Opis fiz.: 96 s., il.
ISBN: 978-83-60546-93-2
ISBN: 978-83-60546-78-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

25/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Nieszawa - wędrujące miasto.
Czasopismo: Mówią Wieki, nr 11 (658)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 43-47, il.
Pełny tytuł czasop.: Mówią Wieki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Olędrzy i mennonici nad Dolną Wisłą.
Czasopismo: Mówią Wieki, nr 11 (658)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 61-65, il.
Pełny tytuł czasop.: Mówią Wieki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Wilkierz : wsi Kosowo i Chrystkowo z pierwszej połowy XVIII wieku.
Opis wydawn.: Gruczno : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2013
Opis fiz.: 58 s., il.
ISBN: 978-83-61821-30-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/44

Autor: Rozynkowski Waldemar, Strzelecka Małgorzata, Targowski Michał
Tytuł: Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 220 s., il.
Seria: Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości ; t. 1
ISBN: 978-83-231-3147-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

29/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Samorząd wiejski w osadach olęderskich w Dolinie Dolnej Wisły w przepisach wilkierzy z XVII i XVIII wieku : organizacja, kompetencje, zasady funkcjonowania.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 25
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 169-190, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
ISSN: 1643-8191
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

30/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Wilkierz olęderskiej wsi Brankówka z 1752/1753 r.
Czasopismo: Rocz. Grudz., T. 21
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 233-245
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Grudziądzki
ISSN: 0080-3464
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

31/44

Autor: Orzeł Joanna, Targowski Michał
Tytuł: Sprawozdanie z Olimpiady Historycznej w roku szkolnym 2012/2013.
Czasopismo: Wiad. Hist., R. 56 nr 5
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 10
Pełny tytuł czasop.: Wiadomości Historyczne
ISSN: 0511-9162
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/44

Autor: Becker Paweł, Targowski Michał
Tytuł: Dzieje rodu Działowskich.
Tytuł wydawn. zbior.: Nasze korzenie : wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich. T. 3 / red. Józef Borzyszkowski, Tomasz Rembalski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2012
Opis fiz.: S. 19-34, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

33/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Wilkierz Wielkiej Nieszawki z 1771 roku.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 39
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 147-160
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Ruch protestancki w Toruniu do końca 1558 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.) : zbiór studiów / pod red. Jarosława Kłaczkowa.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2011
Opis fiz.: S. 13-38
Seria: Biblioteka ToMiTo
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

35/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Pamięć o Mikołaju z Ryńska.
Tytuł wydawn. zbior.: Szkice z dziejów Ryńska : 600 lat od śmierci Mikołaja z Ryńska / pod red. Waldemara Rozynkowskiego.
Opis wydawn.: Pelplin ; Ryńsk : Wydawnictwo Bernardinum, 2011
Opis fiz.: S. 33-65
Seria: Biblioteka Mikołaja z Ryńska ; nr 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

36/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Życie codzienne szlachty na pograniczu Prus Królewskich i Korony w XVI-XVIII wieku.
Tytuł wydawn. zbior.: Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego i Małgorzaty Strzeleckiej.
Opis wydawn.: Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2011
Opis fiz.: S. 71-92
Seria: Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

37/44

Autor: Roszak Stanisław, Targowski Michał
Tytuł: Pamięć rodu Działowskich w świetle XVIII i XIX-wiecznych zapisów rodzinnych.
Czasopismo: Folia Tor., T. 11
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 35-44, streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Folia Toruniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

38/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Strobandowie w Toruniu.
Tytuł wydawn. zbior.: Henryk Stroband (1548-1609) - burmistrz toruński : w czterechsetną rocznicę śmierci / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
Opis fiz.: S. 17-43, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

39/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Toruń.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Informacji, Promocji i Turystyki UMT, 2008
Opis fiz.: 47 s., il.
Język: POL

40/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Strefa bałtycka w badaniach toruńskiego środowiska historycznego po 1945 roku.
Czasopismo: Zap. Hist., T. 73 z. 2/3
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 141-157
Pełny tytuł czasop.: Zapiski Historyczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

41/44

Autor: Anuszewski Artur, Targowski Michał
Tytuł: Toruń / [fot. Artur Anuszewski, tekst Michał Targowski].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Orient Artur Anuszewski, [ca 2007]
Opis fiz.: 96 s., [4] k. tabl., il.
Język: POL

42/44

Autor: Wieczorek Agnieszka, Targowski Michał
Tytuł: Między Zachodem a Wschodem : Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Toruń, 13-15 listopada 2003 r.
Czasopismo: Klio (Toruń), Nr 5
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 184-189
Pełny tytuł czasop.: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Zasady wymiaru powinności wojskowych z dóbr rycerskich w komturstwie gdańskim w XIV-XV wieku.
Czasopismo: Rocz. Dziejów Społ. Gospod., T. 64
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 171-201, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
ISSN: 0080-3634 ; eISSN: 2450-8470
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/44

Autor: Targowski Michał
Tytuł: Herby miast na dawnym Dworze Artusa w Toruniu.
Czasopismo: Rocz. Tor., T. 30
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 35-63, il.; streszcz. ang., niem.
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Toruński
ISSN: 0557-2177
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK