ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak
adiunkt
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.51
tel.: +48-56-611-3735
e-mail: magwis@umk.pl
www: http://www.wisniewska-drewniak.com
ORCID: 0000-0001-9119-1372

Zainteresowania:
archiwa społeczne, archiwa prywatne, teoria archiwalna, nowe trendy w badaniu archiwów

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 11:15-13:15 w gabinecie C 2.51 (Collegium Humanisticum).
Możliwe jest też spotkanie on-line za pośrednictwem Microsoft Teams (magwis@o365.umk.pl; po wcześniejszym umówieniu).
-----
Office hours: Tuesdays, 11:15 AM-1:15 PM, room C 2.51 (Collegium Humanisticum)
On-line meetings via Microsoft Teams are also possible (magwis@o365.umk.pl, by appointment).

Bibliografia