ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.25, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3767
e-mail: sgs@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1799-4243

Zobacz profil w Bazie Wiedzy