ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Marcin Weinkauf
adiunkt
Katedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza, Instytut Archeologii

pokój: 105, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2323
e-mail: marcin.weinkauf@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3195-4988

Zainteresowania:
- wczesne średniowiecze, okres plemienny, wytwórczość garncarska, etnogeneza Słowian, strefa chełmińsko-dobrzyńska, Polska, Europa

Terminy konsultacji:
Rok akademicki 2022/2023
Semestr letni: wtorek 10.00-12.00; czwartek 8.00-9.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy