ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.32
tel.: +48-56-611-2375
e-mail: olinskip@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1428-0800

Zainteresowania:
historia średniowiecza, historia krajów nadbałtyckich, wczesny humanizm, średniowieczna i wczesnonowożytna religijność, klimatologia historyczna

Terminy konsultacji:
wtorek, 11.15-12.45

Bibliografia