ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.23, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2370
e-mail: piasek@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5997-5844

Zobacz profil w Bazie Wiedzy