ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. Robert Rybakdr inż. Robert Rybak
adiunkt
Katedra Historii Wojskowej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.21, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2369
e-mail: robertrybak@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2935-1982

Zainteresowania:
Sztuka wojenna XX wieku rozwijana w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sztuki operacyjnej marynarki wojennej. Szkolenie operacyjne Zjednoczonej Floty Bałtyckiej i Zjednoczonej Eskadry Okrętów. Współdziałanie wojskowe w ramach UW. Doktryna wojenna Układu Warszawskiego i NATO, obronność PRL. Bezpieczeństwo międzynarodowe i sojusze wojskowe w XX wieku.

Terminy konsultacji:
Konsultacje:
poniedziałek 1500-1630


Zobacz profil w Bazie Wiedzy