ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr Hadrian Ciechanowski
adiunkt
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.52
tel.: +48-56-611-2384
e-mail: hc@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4913-3600

Zainteresowania:
archiwa, archiwistyka, genealogia, historia ustroju, historia biurokracji, edukacja archiwalna, okres od XIX do XXI wieku, rejestry publiczne

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się we wtorki w godzinach 12.00-14.00 w pokoju C 2.52 w budynku Collegium Humanisticum.

Bibliografia