ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkowprof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
profesor
Katedra Historii XIX-XX Wieku i Historii Najnowszej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.24, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3731
e-mail: jak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0715-2264

Zobacz profil w Bazie Wiedzy