ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Roman Czaja
profesor
Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.31, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3720
e-mail: rc@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0105-0005

Zobacz profil w Bazie Wiedzy