ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Roman Czaja

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/249


Autorzy: Czaja Roman, Houben Hubert.

Tytuł oryginału: Vorwort.

Tytuł całości: Deutschordensgeschichte aus internationaler Perspektive, Festschrift für Udo Arnold zum 80. Geburtstag / Hrsg. Roman Czaja, Hubert Houben.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2021

Opis fizyczny: S. IX-XIII

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 85)


2/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zwischen Kooperation und Konfrontation : der Deutsche Orden als Landesherr gegenüber den Stadträten und den Gemeinden der drei Städte Königsberg zu Beginn des 16. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Deutschordensgeschichte aus internationaler Perspektive, Festschrift für Udo Arnold zum 80. Geburtstag / Hrsg. Roman Czaja, Hubert Houben.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2021

Opis fizyczny: S. 19-36

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 85)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/249


Autorzy: Czaja Roman, Houben Hubert.

Tytuł oryginału: Deutschordensgeschichte aus internationaler Perspektive : Festschrift für Udo Arnold zum 80. Geburtstag / Hrsg. Roman Czaja, Hubert Houben.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2021

Opis fizyczny: 416 s.

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 85)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/249


Autorzy: Słowiński Michał, Brauer Achim, Guzowski Piotr, Związek Tomasz, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Dietze Elizabeth, Schwab Markus, Tjallingii Rik, Czaja Roman, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław.

Tytuł oryginału: The role of Medieval road operation on cultural landscape transformation.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 20876 S. 1-9, il., wykr.

Uwagi: 10.1038/s41598

Impact Factor: 4.380

Punktacja MNiSW: 140.000


5/249


Autorzy: Maleszka Anna, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: The urban networks of Anglo-Norman Meath and the Teutonic Order's Kulmerland : a comparative analysis.

Czasopismo: Urban History

Rocznik: 2021

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-18, il.

Uwagi: 10.1017/S09639268

Punktacja MNiSW: 100.000


6/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Znaczenie gospodarcze Grudziądza w średniowieczu.

Tytuł całości: Graudentum, studia z dziejów Grudziądza i okolic. T. 1: Średniowiecze / pod red. Wiesława Sieradzana.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi : 2020

Opis fizyczny: S. 153-164

Punktacja MNiSW: 20.000


7/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Urzędnicy kwartalni w Starym Mieście Elblągu w średniowieczu.

Tytuł równoległy: Die Viertelmeister in der Altstadt Elbing im Mittelalter.
Tytuł równoległy: Quartermaster in the Old Town of Elbląg in the Middle Ages.

Tytuł całości: Schriftlichkeit, Beschreibung und Interpretation von Quellen : Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Janusz Tandecki = Piśmiennictwo : opisywanie i interpretacja źródeł : studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w 70. rocznicę urodzin / hrsg. von Renata Skowrońska, Krzysztof Kopiński, Helmut Flachenecker.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana : 2020

Opis fizyczny: S. 83-95, streszcz. niem., ang.

Seria: (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ;Bd. 3)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/249


Autorzy: Czaja Roman, Kardasz Cezary.

Tytuł oryginału: Kontakte der Danziger Stadtbürger mit niederländischen Kaufleuten und Schiffern in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Von Hamburg nach Java, Studien zur mittelalterlichen, neuen und digitalen Geschichte / Jochen Burgtorf, Christian Hoffarth, Sebastian Kubon (Hg).

Adres wydawniczy: Göttingen, V&R unipress : 2020

Opis fizyczny: S. 159-196

Seria: (Nova Mediaevalia : Quellen und Studien zum europäischen Mittelalter ;Bd. 18)

Uwagi: Projekt NCN

Punktacja MNiSW: 75.000


9/249


Autorzy: Czaja Roman, Noga Zdzisław, Opll Ferdinand, Scheutz Martin.

Tytuł oryginału: Political functions of urban spaces and town types through the ages : making use of the historic towns atlases in Europe / ed.: Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz

Tytuł równoległy: Politische funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im zeitlichen Wandel : nutzung der historischen Städteatlanten in Europa.

Adres wydawniczy: Cracow, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Böhlau Verlag : 2019

Opis fizyczny: 538 s., il.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zur Sozialtopographie des vorstädtischen Raumes in ostmitteleuropäischen Städten im Mittelalter.

Tytuł równoległy: On the social topography of the suburban area in eastern central European cities in the Middle Ages.

Tytuł całości: Extra muros, vorstädtische Räume in Spätmittelalter und früher Neuzeit = Extra muros : espaces suburbains : au bas Moyen Âge et a lépoque moderne / hrsg. von Guy Thewes und Martin Uhrmacher.

Adres wydawniczy: Wien [etc.], Böhlau Verlag : 2019

Opis fizyczny: S. 213-225, il.; streszcz. ang., fr.

Seria: (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen ;Bd. 91)

Punktacja MNiSW: 20.000


11/249


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Poznawcza oraz edukacyjna rola Atlasu Historycznego Miast Polskich.

Tytuł całości: Generalizacja map w technologii cyfrowej, XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Kraków, 17-18.09.2019 roku : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności : 2019

Opis fizyczny: S. 13-14


12/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Europäisches und lokales Ausmass des Deutschordenshandels in Preussen im Mittelalter.

Tytuł całości: Globale und regionale Aspekte in der Entwicklung des Deutschen Ordens, Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Würzburg 2016 / hrsg. von Udo Arnold.

Adres wydawniczy: Weimar, VDG - Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2019

Opis fizyczny: S. 75-94

Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 82)
Seria: (Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ;Bd. 18)

Punktacja MNiSW: 5.000


13/249


Autorzy: Czaja Roman, Noga Zdzisław, Opll Ferdinand, Scheutz Martin.

Tytuł oryginału: Wege eines Vergleiches innerhalb der europäischen Stadtgeschichte : zur Einleitung.

Tytuł równoległy: Ways of a comparison in European urban history : an introduction.

Tytuł całości: Political functions of urban spaces and town types through the ages, making use of the historic towns atlases in Europe = Politische funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im zeitlichen Wandel : nutzung der historischen Städteatlanten in Europa / ed.: Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz.

Adres wydawniczy: Cracow, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Böhlau Verlag : 2019

Opis fizyczny: S. 7-33

Punktacja MNiSW: 20.000


14/249


Autorzy: Czaja Roman, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Rechtsverkehr zwischen dem Ordensland und Magdeburg in den Auseinandersetzungen zwischen den polnischen Städten und dem Deutschen Orden in den ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit, Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara / hrsg. von Joanna Kodzik und Anna Mikołajewska.

Adres wydawniczy: Bremen, Edition Lumière : 2019

Opis fizyczny: S. 29-38

Seria: (Presse und Geschichte : neue Beiträge ;Bd. 115)

Punktacja MNiSW: 20.000


15/249


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kardasz Cezary, Kłaczkow Jarosław, Kozieł Zenon, Mikulski Krzysztof, Pilarska Agnieszka, Zielińska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8: Toruń.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Fasc. 8: Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2019

Opis fizyczny: Teka (97 s., [24] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


16/249


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8: Toruń / red. hist. Roman Czaja, red. kartograficzna Radosław Golba.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Fasc. 8: Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Uwagi: Seria wydawnicza.


17/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Sāncensiba un sadarbiba Livonijas attiecibā ar Vāu ordeni Prūsijā, Lietuvu un Poliju viduslaikos.

Tytuł całości: Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums / sast. Andris Levāns, Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga.

Adres wydawniczy: Riga, Latvijas Nacionālā Bibliotēka : 2019

Opis fizyczny: S. 90-105, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/249


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historic atlases of Polish towns : status at the end of 2018.

Czasopismo: Abstracts of the ICA

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: Art. no. 186 S. 1

Uwagi: 29th International Cartographic Conference (ICC 2019) 15-20 July 2019, Tokyo, Japan / ed. H. Fujita.

Uwagi: 10.5194/ica-abs


19/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Quarters in the municipal authority system in late medieval Prussian towns.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 119

Opis fizyczny: S. 175-189

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/APH

Punktacja MNiSW: 70.000


20/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Księga odpustów wrocławskich / oprac. i wyd. Halina Manikowska. Warszawa 2016.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 126 nr 4

Opis fizyczny: S. 821-824

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/KH

Punktacja MNiSW: 50.000


21/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Poczet wielkich mistrzów krzyżackich w Malborku 1309-1457 / Wojciech Lorek, Norbert Delestowicz, Robert T. Tomczak. Kraków 2018.

Tytuł równoległy: Lineage of Teutonic Order's grandmasters in Marienburg 1309-1457.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 24

Opis fizyczny: S. 397-401

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 20.000


22/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Obraz miasta epoki przedprzemysłowej we współczesnych badaniach historycznych.

Tytuł równoległy: The representation of the city of the pre-industrial era in contemporary historical research.
Tytuł równoległy: Das Bild der Stadt in vorindustrieller Zeit in der modernen Geschichtsforschung.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 84 z. 1

Opis fizyczny: S. 67-84, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 70.000


23/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Economic, social and political aspects of the trade of the Teutonic Order in Prussia.

Tytuł całości: Communicating the Middle Ages, essays in honour of Sophia Menache / ed. by Iris Shagrir, Benjamin Z. Kedar, Michel Balard.

Adres wydawniczy: London, Routledge : 2018

Opis fizyczny: S. 64-75, tab.

Seria: (Crusades - Subsidia)

Punktacja MNiSW: 75.000


24/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: The social disciplining in the towns of the Baltic zone from the 14th to the 16th century.

Tytuł całości: Exclusión y disciplina social en la ciudad medieval europea / eds.: Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers y Roman Czaja.

Adres wydawniczy: Logroño, Instituto de Estudios Riojanos : 2018

Opis fizyczny: S. 251-264

Seria: (Ciencias Históricas ;39)

Punktacja MNiSW: 5.000


25/249


Autorzy: Golba Radosław, Pilarska Agnieszka, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki prac realizowanych w ramach projektu Atlas Historyczny Miast Polskich - Toruń II.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 11


26/249


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Międzynarodowe podejścia w tworzeniu cyfrowych wersji atlasu historycznego miast.

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 23-24


27/249


Autorzy: Pilarska Agnieszka, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Piękno i funkcjonalność dawnych map na przykładzie wybranych tomów "Atlasu historycznego miast polskich".

Tytuł całości: Funkcjonalność a estetyka map, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Katedra Limnologii : 2018

Opis fizyczny: S. 40


28/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Selbstdarstellung der Stadtgemeinden in Preussen (13.-16. Jahrhundert).

Tytuł całości: Kommunale Selbstinszenierung, städtische Konstellationen zwischen Mittelalter und Neuzeit / Hrsg.: Martina Stercken, Christian Hesse.

Adres wydawniczy: Zürich, Chronos Verlag : 2018

Opis fizyczny: S. 37-52

Seria: (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen ;Bd. 40)

Punktacja MNiSW: 5.000


29/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Der Deutsche Orden und die Städte : Landesausbau als Rahmen des Rechtstransfers.

Tytuł całości: Kulturelle Vernetzung in Europa, das Magdeburger Recht und seine Städte : wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung "Faszination Stadt" / hrsg. von Gabriele Köster, Christina Link, Heiner Lück.

Adres wydawniczy: Dresden, Sandstein Verlag : 2018

Opis fizyczny: S. 101-113

Punktacja MNiSW: 5.000


30/249


Autorzy: Solórzano Telechea Jesús Ángel, Haemers Jelle, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Exclusión y disciplina social en la ciudad medieval europea / eds.: Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers y Roman Czaja.

Adres wydawniczy: Logroño, Instituto de Estudios Riojanos : 2018

Opis fizyczny: 386 s., il.

Seria: (Ciencias Históricas ;39)

Punktacja MNiSW: 5.000


31/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Heilsberg (Lidzbark).

Tytuł całości: Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800), ein Handbuch. Abt. 1: Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte. Teil 1: Nordosten / hrsg. von Harm von Seggern.

Adres wydawniczy: Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag : 2018

Opis fizyczny: S. 259-262

Seria: (Residenzenforschung. Neue Folge: Stadt und Hof - Handbuch ;1/1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


32/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Braunsberg (Braniewo).

Tytuł całości: Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800), ein Handbuch. Abt. 1: Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte. Teil 1: Nordosten / hrsg. von Harm von Seggern.

Adres wydawniczy: Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag : 2018

Opis fizyczny: S. 58-61

Seria: (Residenzenforschung. Neue Folge: Stadt und Hof - Handbuch ;1/1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


33/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Polen und Preussen im hansischen Handel an der Schwelle des Mittelaters und der frühen Neuzeit.

Tytuł całości: Schätze der Welt aus Landeshistorischer Perspektive, Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Wüst / hrsg. von Sabine Wüst.

Adres wydawniczy: Sankt Ottilien, EOS Verlag : 2018

Opis fizyczny: S. 265-272

Punktacja MNiSW: 5.000


34/249


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 3: Fordon / oprac. hist. Emanuel Okoń przy współpr. Romana Czai ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: Teka (47 s., [18] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 37-41.

Punktacja MNiSW: 100.000


35/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Städtische Gemeinden im mittelalterlichen Preussen und Livland : zwischen Ratsherrschaft und bürgerlicher Partizipation.

Tytuł równoległy: Gminy miejskie w średniowiecznych Prusach i Inflantach : pomiędzy władzą rady a uczestnictwem mieszczan.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 72

Opis fizyczny: S. 121-135, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/f

Punktacja MNiSW: 1.000


36/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Grupa rządząca Starego Miasta Elbląga w okresie wojny trzynastoletniej.

Tytuł równoległy: The governing class of the Old Town of Elbląg during the Thirteen Years' War.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 25-35, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


37/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historical Atlas of Polish Towns : between source edition and the cartographic presentation of research of the history towns.

Czasopismo: Studia Geohistorica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 80-89, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


38/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Rada i gmina w Królewcu na początku XVI wieku.

Tytuł całości: Cum gratia et amicitia, studia z dziejów osadnictwa dedykowane pani profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej / pod red. Dagmary Adamskiej, Krystiana Chrzana i Aleksandry Pankiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Wrocławski : 2017

Opis fizyczny: S. 301-311

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


39/249


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Strasse, Haus und Parzelle auf den Stadtansichten und Karten von Elbing im 16.-18. Jahrhundert.

Tytuł równoległy: Street, house and parcel in pictures and on maps of Elbląg in the 16th-18th century.

Czasopismo: Documenta Pragensia

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 36

Opis fizyczny: S. 445-457, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Od veduty k fotografii : inscenování města v jeho historii : stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. a 8. října 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze = From veduta to photography : the staging of the city and its history : articles and expanded papers from the 34th scientific conference [...] / ed. by Olga Fejtová [et al.].

Punktacja MNiSW: 10.000


40/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Polen am Ausgang des Mittelalters : zwischen der dynastischen Politik der Jagiellonen und den Machtansprüchen des Adels.

Czasopismo: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien

Rocznik: 2017

Szczegóły: Bd. 8

Opis fizyczny: S. 59-74

Punktacja MNiSW: 1.000


41/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Le origini del Baliato di Bolzano nel Quadro del primo sviluppo dell' Ordine Teutonico (1200-1270) / Francesco Filotico. Galatina 2015.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 347-349

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 4.500


42/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Strassen im Fluss: Schiffahrt, Flussnutzung und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruktur in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz vom 13. bis zum 16. Jahrhundert / Sascha Bütow. Berlin 2014.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 1

Opis fizyczny: S. 155-158

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 7.500


43/249


Autorzy: Czaja Roman, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Konflikt karczmarza z Myszewa z radą Starego Miasta Elbląga : przyczynek do autonomii prawno-ustrojowej miast w Prusach na początku XV wieku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 2

Opis fizyczny: S. 201-226, streszcz. ang., niem.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


44/249


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław.

Tytuł oryginału: Städtatlanten und GIS : die Edition der Katasterkarte der Stadt Thorn.

Tytuł całości: Die Geschichte im Bild, Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 / hrsg. von Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński und Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2016

Opis fizyczny: S. 49-66, il.

Seria: (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition ;8)

Punktacja MNiSW: 5.000


45/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Führungsgruppen der mittelalterlichen Städte in der polnischen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Krakau - Nürnberg - Prag, die Eliten der Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit : Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität = Kraków - Norymberga - Praga : elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej : pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność = Krakov - Norimberk - Praha : elity měst ve středověku a raném novověku : původ, národnost, mobilita, mentalita / hrsg. von Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdzisław Noga.

Adres wydawniczy: Praha, Archiv Hlavního Města Prahy, Scriptorium : 2016

Opis fizyczny: S. 31-45, streszcz. ang.

Seria: (Documenta Pragensia. Monographia. Cracovia - Norimberga - Praga ;vol. 33/1)

Punktacja MNiSW: 5.000


46/249


Autorzy: Czaja Roman, Marynowska Anna.

Tytuł oryginału: Foreign merchants and skippers in Gdansk (Danzig) in the fourteenth and fifteenth centuries.

Tytuł całości: Las sociedades portuarias de la Europa Atlántica en la Edad Media / Port societies of Atlantic Europe in the Middle Ages / eds. Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arízaga Bolumburu, Michel Bochaca.

Adres wydawniczy: Logroño, Instituto de Estudios Riojanos : 2016

Opis fizyczny: S. 67-81, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


47/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Residenzstädte in ostmitteleuropäischen Ländern zwischen kommunalen Ansprüchen und herrschaftlicher Präsenz.

Tytuł całości: Residenzstädte der Vormoderne, Umrisse eines europäischen Phänomens : 1. Symposiums des Projekts "Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800)" der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Kiel, 13.-16. September 2014 / hrsg. von Gerhard Fouquet, Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler.

Adres wydawniczy: Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag : 2016

Opis fizyczny: S. 187-205

Seria: (Residenzenforschung. Neue Folge : Stadt und Hof ;Bd. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


48/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Pomezański statut o miastach z 1510 roku : przyczynek do polityki miejskiej biskupów pruskich.

Tytuł całości: Stilo et animo, prace historyczne ofiarowane Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin / red. Maciej Dorna [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2016

Opis fizyczny: S. 453-463

Punktacja MNiSW: 4.000


49/249


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy. Z. 2: Koronowo / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 2: Kujavia. Book 2: Koronowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


50/249


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 2: Kujawy. Z. 4: Włocławek / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 2: Kujavia. Book 4: Włocławek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


51/249


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury. Z. 3: Mrągowo / red. nauk. serii Roman Czaja; red. kartograficzna Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 3: Masuria. Book 3: Mrągowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


52/249


Autorzy: Okoń Emanuel, Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 2: Koronowo / oprac. hist. Emanuel Okoń, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 2: Koronowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (76 s., 20 k. tabl. luz.), il., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr. s. 65-68.

Punktacja MNiSW: 25.000


53/249


Autorzy: Gancewski Jan, Czaja Roman, Chwiałkowski Dariusz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Noryśkiewicz Agnieszka M., Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mazury. Z. 3: Mrągowo / oprac. hist. Jan Gancewski, Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Masuria. Book 3: Mrągowo.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (24 s., 12 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., tab., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 3)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 25.000


54/249


Autorzy: Czaja Roman, Marynowska Anna, Wąsik Tomasz, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Kujawy. Z. 4: Włocławek / oprac. hist. Roman Czaja, Anna Marynowska, Tomasz Wąsik ; oprac. kartograficzne Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.

Tytuł równoległy: Kujavia. Book 4: Włocławek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: Teka (81 s., 22 k. tabl. luz.), il., tab., wykr., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 2)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 71-73.

Punktacja MNiSW: 25.000


55/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 4: Bochnia / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: Historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Fasc. 4: Bochnia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


56/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Regionalität und Transfergeschichte : Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen / hrsg. v. Christian Gahlbeck, Heinz-Dieter Heimann, Dirk Schumann. Berlin 2014.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 233-236

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/OM

Punktacja MNiSW: 9.000


57/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Władztwo rady i gmina w reprezentacji dużych miast pruskich w średniowieczu.

Czasopismo: Przegląd Zachodniopomorski

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 60 z. 1

Opis fizyczny: S. 27-39, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18276/pz

Punktacja MNiSW: 12.000


58/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Znaczenie gospodarcze Grudziądza w średniowieczu.

Czasopismo: Rocznik Grudziądzki

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 65-76, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


59/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Antoni Czacharowski (1931-2015) : badacz dziejów Pomorza i miast.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 81 z. 1

Opis fizyczny: S 167-171

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


60/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Porticoes in central-eastern and northern Europe (Poland, Czech Republic, Lithuania, Baltic States) from the 13th through the 18th century.

Tytuł całości: I portici di Bologna nel contesto Europeo, Bologna's porticos in the European context / a cura di Francesca Bocchi e Rosa Smurra.

Adres wydawniczy: Boligna, Luca Sossella : 2015

Opis fizyczny: S. 259-264, il.; streszcz. wł.

Punktacja MNiSW: 5.000


61/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Städte und der Deutsche Orden in der Neumark und in Preussen.

Tytuł całości: Landesherr, Adel und Städte in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark / Hrsg.: Klaus Neitmann.

Adres wydawniczy: Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 235-243

Seria: (Bibliothek der Brandenburgischen und Preussischen Geschichte ;Bd. 14)

Punktacja MNiSW: 5.000


62/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Polish town plans as expressions of political and economic power.

Tytuł całości: Lords and towns in medieval Europe, the European historic towns atlas project / ed. by Anngret Simms and Howard B. Clarke.

Adres wydawniczy: Farnham, Ashgate : 2015

Opis fizyczny: S. 235-254, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


63/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Statut o obronności Królewca z początku XVI wieku.

Tytuł całości: Memoria viva, studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) / red. Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historii PAN : 2015

Opis fizyczny: S. 728-735

Punktacja MNiSW: 4.000


64/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Urban history research in Poland.

Tytuł całości: Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte? Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte / herausgegeben von Heidi Hein-Kircher und Ilgvars Misāns.

Adres wydawniczy: Marburg, Verlag Herder-Institut : 2015

Opis fizyczny: S. 43-59

Seria: (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung ;33)

Punktacja MNiSW: 5.000


65/249


Autorzy: Czaja Roman, Nowak Zenon Hubert.

Tytuł oryginału: An attempt to characterise the state of the Teutonic Knights in Prussia.

Tytuł całości: The Teutonic Order in Prussia and Livonia, the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Böhlau Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 13-30, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


66/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Livonian towns from the 13th to the 16th century.

Tytuł całości: The Teutonic Order in Prussia and Livonia, the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Böhlau Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 225-252, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


67/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Towns and urban space in the state of the Teutonic Order in Prussia.

Tytuł całości: The Teutonic Order in Prussia and Livonia, the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Böhlau Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 79-107, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


68/249


Autorzy: Czaja Roman, Kopiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / pod red. Romana Czai i Krzysztofa Kopińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: 706 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


69/249


Autorzy: Czaja Roman, Radzimiński Andrzej.

Tytuł oryginału: The Teutonic Order in Prussia and Livonia : the political and ecclesiastical structures 13th-16th c. / ed. by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Böhlau Verlag : 2015

Opis fizyczny: 422 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


70/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Handelsbücher des Hildebrand Veckinchusen : Kontobücher und übrige Manuale / hrsg. von Michail P. Lesnikov und Walter Stark. Schlussred. Albrecht Cordes. Köln [et al.] 2013.

Czasopismo: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung

Rocznik: 2015

Szczegóły: Bd. 123 Teilbd. 1

Opis fizyczny: S. 151-152

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


71/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Jerusalem in the North : Denmark and the Baltic Crusades 1100-1522 / Anne Bysted, Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen, John H. Lind. Turnhout 2012.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 281-282

Uwagi: OMÓWIENIE.

Uwagi: 10.12775/OM


72/249


Autorzy: Filbrandt-Czaja Anna, Czaja Roman, Kamiński Dariusz.

Tytuł oryginału: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju miast w Prusach w średniowieczu.

Czasopismo: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna

Rocznik: 2013-2015, 2015

Szczegóły: Nr 46

Opis fizyczny: S. 71-88, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Materiały z VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej "Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego", Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014 roku.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


73/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Das Elbinger Kriegsbuch (1383-1409) : Rechnungen für städtische Aufgebote / bearb. von Dieter Heckmann unter Mitbearb. von Krzysztof Kwiatkowski. Köln-Weimar-Wien 2013.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 80 z. 4

Opis fizyczny: S. 103-105

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


74/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Hanza : tradycja, znaczenie gospodarcze, struktura organizacyjna.

Tytuł całości: Bałtyk w edukacji historycznej, studia i materiały / red. nauk.: Danuta Konieczka-Śliwińska, Małgorzata Machałek, Stanisław Roszak.

Adres wydawniczy: Szczecin, Polskie Towarzystwo Historyczne : 2014

Opis fizyczny: S. 1-8, il.

Uwagi: Płyta DVD

Uwagi: Bibliogr.


75/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Der Wandel des mittelalterluchen Zentrums in ostmitteleuropäischen Städten zwischen dm 13. und dem 19. Jahrhundert.

Tytuł całości: Cities and their spaces, concepts and their use in Europe / hrsg. von Michel Pauly und Martin Scheutz.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2014

Opis fizyczny: S. 123-137, il.; streszcz. ang.

Seria: (Städteforschung : Veröffentlichungen des Instituts für Vergleichende Städtegeschichte in Münster. R. A: Darstellungen ;Bd. 88)

Punktacja MNiSW: 5.000


76/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Das soziale und wirtschaftliche Leben der preussischen Städte im Lichte der normativen Quellen.

Tytuł całości: Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Interpretation rechtlicher Quellen in mitteleuropäischen Städten des Mittelalters (13. bis 16. Jahrhundert) / hrsg. von Hanno Brand, Sven Rabeler, Harm von Seggern.

Adres wydawniczy: Hilversum, Uitgeverij Verloren BV : 2014

Opis fizyczny: S. 15-27, tab.

Seria: (Groninger Hanze Studies ;5)

Punktacja MNiSW: 5.000


77/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Städtische Läufer und Briefboten im Ostseeraum im Spätmittelalter.

Tytuł całości: Hanse und Stadt, Akteure, Strukturen und Entwicklungen im regionalen und europäischen Raum : Festschrift für Rolf Hammel-Kiesow zum 65. Geburtstag / hrsg. von Michael Hundt und Jan Lokers.

Adres wydawniczy: Lübeck, Schmidt-Römhild : 2014

Opis fizyczny: S. 69-78

Seria: (Einzelveröffentlichung des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde)

Punktacja MNiSW: 5.000


78/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Social mobility as a paradigm of research on cities in central and east-central Europe in the late Middle Ages.

Tytuł całości: Lo sguardo lungimirante delle capitali, saggi in onore di Francesca Bocchi = The far-sighted gaze of capital cities : essays in honour of Francesca Bocchi / a cura di Rosa Smurra, Hubert Houben, Manuela Ghizzoni.

Adres wydawniczy: Roma, Viella : 2014

Opis fizyczny: S. 249-259

Punktacja MNiSW: 5.000


79/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Patriziat in den Hansestädten im Spätmittelalter : soziale Mobilität und Identität.

Tytuł całości: Műveltség és társadalmi szerepek, arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, intellect and social roles : aristocrats in Hungary and Europe / szerkesztette: Bárány Attila [et al.].

Adres wydawniczy: Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete : 2014

Opis fizyczny: S. 37-49

Seria: (Speculum historiae Debreceniense ;18)

Punktacja MNiSW: 5.000


80/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 2: Sandomierz / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Book 2: Sandomierz.

Adres wydawniczy: Sandomierz, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wydawnictwo Antykwa : 2014

Uwagi: Seria wydawnicza.


81/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Urzędy niższe i słudzy miejscy Starego Miasta Elbląga na początku XV w.

Tytuł całości: Scientia nihil est quam veritatis imago, studia ofiarowane profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Anny Sochackiej i Pawła Jusiaka.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2014

Opis fizyczny: S. 248-263

Punktacja MNiSW: 4.000


82/249


Autorzy: Skowrońska Renata, Flachenecker Helmut, Czaja Roman, Roszak Stanisław, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. von Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker, Roman Czaja, Stanisław Roszak, Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 366 s.

Seria: (Studienreihe der Polnischen Historischen Mission ;Bd. 1)

Punktacja MNiSW: 5.000


83/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 16: Ziębice / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 4: Silesia. Book 16: Ziębice.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Uwagi: Seria wydawnicza.


84/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 3: Mazury. Z. 2: Ostróda / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 3: Masuria. Book 2: Ostróda.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Uwagi: Seria wydawnicza.


85/249


Autorzy: Kozieł Zenon, Golba Radosław, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historic town atlases of Poland : the progress up of today.

Tytuł całości: 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden, proceedings / ed. by Manfred F. Buchroithner [et al.].

Adres wydawniczy: Dresden, International Cartographic Association : 2013

Opis fizyczny: S. 764 [1-2]

Uwagi: Dokument elektroniczny


86/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Identität des Deutschen Ordens in Preussen.

Tytuł całości: Cura animarum, Seelsorge im Deutschordensland Preussen / hrsg. von Stefan Samerski.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2013

Opis fizyczny: S. 44-57

Seria: (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands ;Bd. 45)

Punktacja MNiSW: 5.000


87/249


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich.

Tytuł całości: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin, 19-21 września 2013 r. : streszczenia referatów i komunikatów / [oprac. red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski].

Adres wydawniczy: Lublin, Kartpol S.C. : 2013

Opis fizyczny: S. 17


88/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Średniowieczne miasto jako europejskie miejsce pamięci.

Tytuł całości: Fundamenty średniowiecznej Europy / pod red. Żanety Sztylc [et al.].

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2013

Opis fizyczny: S. 27-40

Punktacja MNiSW: 4.000


89/249


Autorzy: Czaja Roman, Strzelecka Małgorzata, Wroniszewski Jan.

Tytuł oryginału: Historia 1 : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres rozszerzony. Cz. 2, Średniowiecze.

Adres wydawniczy: Gdynia, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon : 2013

Opis fizyczny: 344 s., il.


90/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Klaipėdos vieta Baltijos jūros prekyboje viduramžiais.

Tytuł całości: Klaipėda Europos istorijos kontekstuose / ed. Vasilijus Safronovas.

Adres wydawniczy: Klaipėda, Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas : 2013

Opis fizyczny: S. 26-33, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


91/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Organizacja władz miasta Elbląga w średniowieczu.

Tytuł całości: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: S. 54-77

Seria: (Między Zachodem a Wschodem ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


92/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Organizacja władz miejskich i podstawy ustrojowe Chełmna w średniowieczu (do 1454 r.).

Tytuł całości: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII-XVIII w. / red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: S. 7-21

Seria: (Między Zachodem a Wschodem ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


93/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: From the 1839 cadastre to the 1417 land book : about the metod of the reconstruction of the spatial structure of the Old Town of Elbląg in the Middle Ages.

Tytuł całości: Städteatlanten, vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa / hrsg. von Wilfried Ehbrecht.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2013

Opis fizyczny: S. 243-254, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


94/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zu editorischen Problemen der Katasterkarte im "Historischen Atlas Polnischer Sädte".

Tytuł całości: Städteatlanten, vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa / hrsg. von Wilfried Ehbrecht.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2013

Opis fizyczny: S. 141-151, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


95/249


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Lewandowska Izabela.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Izabela Lewandowska.

Tytuł równoległy: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: Teka (25 s., [16] k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 21-22.

Punktacja MNiSW: 25.000


96/249


Autorzy: Czaja Roman, Radzimiński Andrzej.

Tytuł oryginału: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 573 s., tab., il.

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


97/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 7: Chojnice / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 1: Royal Prussia and Ermland. Book 7: Chojnice.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Uwagi: Seria wydawnicza.


98/249


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 18 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.

Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 316 s., il.


99/249


Autorzy: Czaja Roman, Nowak Zenon Hubert.

Tytuł oryginału: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : próba charakterystyki.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 11-27, il.

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


100/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta inflanckie XIII-XVI w.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 215-240, il.

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


101/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta i przestrzeń miejska w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S.81-106, il.

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


102/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Działalność gospodarcza.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Romana Czai i Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 525-543

Seria: (Dzieje Zakonu Niemieckiego ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 1.000


103/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die geldpolitischen Fragen und die wirtschaftliche Lage des Ordenslandes in Preussen im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Czasopismo: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 49

Opis fizyczny: S. 81-91

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


104/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zur sozialen Differenzierung in den Preussischen Hansestädten im Spätmittelalter.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 78 z. 4

Opis fizyczny: S. 5-18, streszcz. pol., ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


105/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die europäische Stadt.

Tytuł całości: Europäische Erinnerungsorte. 2: Das Haus Europa / Hrsg.: Pim den Boer.

Adres wydawniczy: München, Oldenbourg Verlag : 2012

Opis fizyczny: S. 527-534

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


106/249


Autorzy: Czaja Roman, Strzelecka Małgorzata, Wroniszewski Jan.

Tytuł oryginału: Historia 1. Cz. 1: strarożytność : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres rozszerzony.

Adres wydawniczy: Gdynia, Operon : 2012

Opis fizyczny: 238, [1], il. kolor.

Uwagi: Tytuł na okładce: Ciekawi świata 1 : historia : podręcznik. Część 1 : zakres rozszerzony.

Uwagi: Indeksy


107/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: The changes of the navigation and the maritime trade in the Baltic Sea in the late medieval period.

Tytuł całości: Gentes de mar en la ciudad Atlántica Medieval / ed. Jesús Solórzano Telechea, Michel Bochaca, Amélia Aguiar Andrade.

Adres wydawniczy: Logrono, Instituto de Estudios Riojanos : 2012

Opis fizyczny: S. 235-248, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


108/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Ritterbrüder des Deutschen Ordens und die städtische Gesellschaft in Preussen bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Herrschaft, Netzwerke, Brüder des deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit, Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Marburg 2010 / hrsg. von Klaus Militzer.

Adres wydawniczy: Weimar, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften : 2012

Opis fizyczny: S. 119-132

Seria: (Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ;Bd. 12)
Seria: (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ;Bd. 72)

Punktacja MNiSW: 5.000


109/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Położenie gospodarcze państwa zakonnego na początku XV wieku.

Tytuł całości: Narodziny Rzeczypospolitej, studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 1 / pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana : 2012

Opis fizyczny: S. 551-565, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


110/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Santok i Drezdenko w sporze między Zakonem Krzyżackim w Prusach a Królestwem Polskim w XV wieku.

Tytuł całości: Santok i Drzeń w konflikcie polsko-krzyżackim, w 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem : wydawnictwo pokonferencyjne 22 czerwca 2010 roku / [red. nacz. Wojciech Popek].

Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta : 2012

Opis fizyczny: S. 7-16

Punktacja MNiSW: 4.000


111/249


Autorzy: Czaja Roman, Mühle Eduard, Radzimiński Andrzej.

Tytuł oryginału: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter / hrsg. von Roman Czaja, Eduard Mühle, Andrzej Radzimiński.

Tytuł równoległy: Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2012

Opis fizyczny: 430 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


112/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Uwagi: Seria wydawnicza.


113/249


Autorzy: Czaja Roman, Golba Radosław, Kozieł Zenon, Pilarska Agnieszka, Chwiałkowski Dariusz, Noryśkiewicz Agnieszka M..

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6: Świecie / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartogr. Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska ; przy współpr. Dariusza Chwiałkowskiego, Agnieszki Noryśkiewicz.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 6: Schwetz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: Teka (20 s., 18 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 95-97.

Punktacja MNiSW: 25.000


114/249


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 17 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.

Tytuł równoległy: Yearbook for the Study of the Military Orders.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 226 s., il.


115/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Bitwa pod Grunwaldem i jej wpływ na sytuację polityczną w Europie na początku XV w.

Tytuł całości: Wojna, pamięć, tożsamość, o bitwach i mitach bitewnych / pod red. Jan M. Piskorskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Bellona : 2012

Opis fizyczny: S. 71-79, 165-169

Punktacja MNiSW: 4.000


116/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Przenoszenie listów między miastami hanzeatyckimi w strefie bałtyckiej w XIV-XV wieku.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 23

Opis fizyczny: S. 7-24, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


117/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie / Marek Słoń. Wrocław 2010.

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 78

Opis fizyczny: S. 281-285

Punktacja MNiSW: 8.000


118/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI wieku / Krzysztof Mastykarz. Toruń 2010.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 77 z. 2

Opis fizyczny: S. 139-146

Punktacja MNiSW: 9.000


119/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Marian Biskup jako badacz zakonu krzyżackiego i jego państwa nad Bałtykiem.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 77 z. 4

Opis fizyczny: S. 75-85, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 9.000


120/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Społeczna mobilność jako paradygmat badań nad patrycjatem i grupami kierowniczymi w średniowieczu.

Tytuł całości: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku), zbiór studiów / pod red. Zdzisława Nogi.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Antykwa : 2011

Opis fizyczny: S. 9-21

Punktacja MNiSW: 4.000


121/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Pismo i przekaz ustny w służbie władzy w Prusach w XV wieku.

Tytuł całości: Historia społeczna późnego średniowiecza, nowe badania / pod red. Sławomira Gawlasa ; przy współudziale Michała T. Szczepańskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2011

Opis fizyczny: S. 233-243, wykr.

Seria: (Colloquia / Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego ;4)

Punktacja MNiSW: 4.000


122/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zakład Historii Średniowiecznej.

Tytuł całości: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945-2011), dzieje zakładów i główne kierunki badań / red. Jarosław Kłaczkow.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 203-215

Seria: (Homines et Historia ;11)

Punktacja MNiSW: 4.000


123/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zenon Hubert Nowak.

Tytuł całości: Mediewiści / red. Jerzy Strzelczyk.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 197-204

Seria: (Publikacje Instytutu Historii UAM ;102)


124/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die preussischen Städte und ihr Hinterland : ein Beitrag zu Wegen und Methoden der Kommunikation im Ordensland in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Mobilität und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel, eine europäische Landschaft neu zusammensetzen / Hrsg.: Olga Kurilo.

Adres wydawniczy: Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag : 2011

Opis fizyczny: S. 85-93

Punktacja MNiSW: 5.000


125/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Städte und Bürgertum in den polnischen Ländern an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert.

Tytuł całości: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen / hrsg. von Eduard Mühle.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2011

Opis fizyczny: S. 323-338

Seria: (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen ;Bd. 81)

Punktacja MNiSW: 5.000


126/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Anfänge preussischer Hansestädte im Lichte der historischen und archäologischen Quellen : Danzig/Gdańsk, Elbing/Elbląg, Thorn/Toruń.

Tytuł całości: Stadtgründung und Stadtwerdung, Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung / hrsg. von Ferdinand Opll.

Adres wydawniczy: Linz, Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung : 2011

Opis fizyczny: S. 59-74, il.

Seria: (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas ;22)

Punktacja MNiSW: 5.000


127/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die preussische Handel um die Wende zum 15. Jahrhundert : zwischen Krise und Expansion.

Tytuł całości: Städtische Wirtschaft im Mittelalter, Festschrift für Franz Irsigler zum 70. Geburtstag / hrsg. von Rudolf Holbach und Michael Pauly.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2011

Opis fizyczny: S. 93-108, wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


128/249


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen, Kwiatkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica. Vol. 16 / ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky ; assistant ed.: Krzysztof Kwiatkowski.

Tytuł równoległy: Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 342 s., il.

Uwagi: Tyt. tomu: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten = The military orders in times of change and crisis


129/249


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen.

Tytuł oryginału: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten / [ed. in chief: Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky].

Tytuł równoległy: The military orders in times of change and crisis.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2011

Opis fizyczny: 342 s.

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;vol. 16)


130/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: The regional and long-distance communication of Prussian towns in the 15th century.

Tytuł całości: Towns and Communication. Vol. 2: Communication between towns, proceedings of the Meetings of the International Commission for the History of Towns (ICHT), London 2007 - Lecce 2008 / ed. by Hubert Houben and Kristjan Toomaspoeg.

Adres wydawniczy: Galatina, Mario Congedo Editore : 2011

Opis fizyczny: S. 21-37, wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


131/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zwischen Bürgerhaus und Frauenhaus: Stadtgestalt, Grundbesitz und Sozialstruktur im spätmittelalterlichen Greifswald / Karsten Igel. Köln 2010.

Czasopismo: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands

Rocznik: 2011

Szczegóły: Bd. 57

Opis fizyczny: S. 434-436

Punktacja MNiSW: 10.000


132/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Krise der Landesherrschaft : der Deutsche Orden und Gesellschaft seines Staate in Preussen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 159-171

Punktacja MNiSW: 4.000


133/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 / Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda & Sobiesław Szybkowski. Malbork 2010.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 332-333

Uwagi: OMÓWIENIE


134/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Brakteaty : pieniądz średniowiecznych Prus / Borys Paszkiewicz. Wrocław 2009.

Czasopismo: Ordines Militares

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 333-334

Uwagi: OMÓWIENIE


135/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 roku.

Adres wydawniczy: Elbląg, Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis : 2010

Opis fizyczny: 206 s., streszcz. niem.

Seria: (Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. T. 2: Prusy Królewskie ;z. 1 cz. 1)

Uwagi: Indeks.

Punktacja MNiSW: 12.000


136/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Gestaltung des Stadtraumes und das Sozialgefüge mittelalterlicher Städte am Beispiel Polens.

Tytuł całości: Europäische Städte im Mittelalter / Hrsg.: Ferdinand Opll, Christopher Sonnlechner.

Adres wydawniczy: Innsbruck [etc.], Studien-Verlag : 2010

Opis fizyczny: S. 203-216, il.

Seria: (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte ;52.)
Seria: (Veröffentlichungen des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Reihe C: Sonderpublikationen ;14)


137/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo miast pruskich w średniowieczu w świetle źródeł normatywnych.

Tytuł całości: Świat średniowiecza, studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi / red. nauk. Agnieszka Bartoszewicz [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 234-241


138/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: The military orders. Vol. 4: On land and by sea / ed. by Judi Upton-Ward [et al.]. Ashgate 2008.

Czasopismo: Historische Zeitschrift

Rocznik: 2010

Szczegóły: Bd. 291 H. 2

Opis fizyczny: S. 451-452

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 20.000


139/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Brakteaty : pieniądz średniowiecznych Prus / Borys Paszkiewicz. Wrocław 2009.

Czasopismo: Roczniki Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 76

Opis fizyczny: S. 308-310

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 9.000


140/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Gesellschaft und Landesheer im Ordensland Preussen zu Beginn des Jahrhunderts.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 75 z. 4

Opis fizyczny: S. 19-31, streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 9.000


141/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Handel jedwabiem i jego wykorzystanie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV i XV w.

Tytuł równoległy: Silk trade and its exploitation in Monastic State of the Teutonic Knights in Prussia in 14th and 15th century.

Tytuł całości: Katedra w Kwidzynie - tajemnica krypt = Kwidzyn cathedral - the mystery of the crypts / red. Małgorzata Grupa, Tomasz Kozłowski.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2009

Opis fizyczny: S. 177-181

Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


142/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Pochówki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w katedrze w Kwidzynie w świetle źródeł pisanych.

Tytuł równoległy: Teutonic Grand Masters' burials in Kwidzyn cathedral in the light of written sources.

Tytuł całości: Katedra w Kwidzynie - tajemnica krypt = Kwidzyn cathedral - the mystery of the crypts / red. Małgorzata Grupa, Tomasz Kozłowski.

Adres wydawniczy: Kwidzyn, Kwidzyńskie Centrum Kultury : 2009

Opis fizyczny: S. 29-40

Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


143/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Kulmer Handfeste, das kulmische Recht und die Stadt Kulm : ein Beitrag zur Gestaltung der Städtelandschaft im Ordensland Preussen.

Tytuł całości: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / hrsg. von Roman Czaja und Carsten Jahnke.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 73-85, il.


144/249


Autorzy: Czaja Roman, Sarnowsky Jürgen.

Tytuł oryginału: Die Rolle der Schriftlichkeit in den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters : innere Organisation, Sozialstruktur, Politik / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 327 s., il.

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;15)

Punktacja MNiSW: 3.000


145/249


Autorzy: Czaja Roman, Jahnke Carsten.

Tytuł oryginału: Städtelandschaften im Ostseeraum in Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / hrsg. von Roman Czaja und Carsten Jahnke.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 218 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


146/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 9: Legnica / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H. 9: Liegnitz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2009

Uwagi: Seria wydawnicza.


147/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Das Phänomen des Deutschordensstaates.

Czasopismo: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien

Rocznik: 2009, 2011

Szczegóły: Bd. 2

Opis fizyczny: S. 163-172

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


148/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Entwicklung der ständischen Versammlungen in Livland, Preussen und Polen im Spätmittelalter.

Czasopismo: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

Rocznik: 2009

Szczegóły: Jg. 58 H. 4

Opis fizyczny: S. 312-328, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


149/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Czynsz gdański w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego synów (1468-1516) / Beata Możejko. Gdańsk 2004.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 74 z. 3

Opis fizyczny: S. 145-148

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


150/249


Autorzy: Biskup Marian, Czaja Roman, Długokęcki Wiesław, Dygo Marian, Jóźwiak Sławomir, Radzimiński Andrzej, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : władza i społeczeństwo / Marian Biskup, Roman Czaja, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Sławomir Jóźwiak, Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki ; red. nauk. M. Biskup, R. Czaja

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2008

Opis fizyczny: 580 s., [20] k., il., mapy

Uwagi: Bibliogr. s. 498-546. Indeksy

Punktacja MNiSW: 12.000


151/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 4: Śląsk. Z. 5: Świdnica / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 4: Schlesien. H. 5: Schweidnitz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2008

Uwagi: Seria wydawnicza.


152/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie energii w Starym Mieście Elblągu na początku XV w.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 56 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 361-366, tab.

Punktacja MNiSW: 6.000


153/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 5: Małopolska. Z. 1: Kraków / red. nauk. serii Roman Czaja.

Tytuł równoległy: The historical atlas of Polish towns. Vol. 5: Lesser Poland. Book 1: Kraków.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Wydawnictwo Antykwa : 2007

Uwagi: Seria wydawnicza.


154/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 / pod red. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Gminy Wąbrzeźno : 2007

Opis fizyczny: 515 s., [20] s. tabl. kolor., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


155/249


Autorzy: Filbrandt-Czaja Anna, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Geograficzne warunki urbanizacji ziem Polski Północnej w średniowieczu.

Tytuł całości: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, II Sympozjum Archeologii Środowiskowej, w stulecie urodzin profesora Jana Dylika : streszczenia referatów, komunikatów, posterów / red. Danuta Dzieduszyńska [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2006

Opis fizyczny: S. 34

Uwagi: a


156/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Strefa bałtycka w gospodarce europejskiej w XIII-XV wieku ze szczególnym uwzględnieniem Prus krzyżackich.

Tytuł całości: Ziemie polskie wobec zachodu, studia nad rozwojem średniowiecznej Europy / pod red. Sławomira Gawlasa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2006

Opis fizyczny: S. 195-246

Punktacja MNiSW: 6.000


157/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Właściciele działek bloku ratuszowego w Starym Mieście Elblągu.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 27-35

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


158/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Władza Hanzy nad Morzem Bałtyckim w świetle przywilejów i ustawodawstwa.

Tytuł całości: Hanza wczoraj, dziś i jutro, kierunki współpracy w nowej Europie / red. Eugeniusz Janowicz, Jan Górawski.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku : 2005

Opis fizyczny: S. 9-21

Punktacja MNiSW: 6.000


159/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: W cieniu średniowiecznego zamku (1246-1534).

Tytuł całości: Historia Wąbrzeźna. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Miejski w Wąbrzeźnie : 2005

Opis fizyczny: S. 77-96

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


160/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Anmerkungen zur Sozialtopographie der Stadt Elbing im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit

Tytuł całości: Kulturgeschichte Preussens königlich polnischen Anteils in der frühen Neuzeit / hrsg. von Sabine Beckmann und Klaus Garber.

Adres wydawniczy: Tübingen, Max Niemeyer Verlag : 2005

Opis fizyczny: S. 75-88

Seria: (Frühe Neuzeit ;Bd. 103)

Punktacja MNiSW: 6.000


161/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Migration und Integration in die Stadt Elbing im Mittelalter und in der frühen Neuzeit.

Tytuł całości: Probleme der Migration und Integration im Preussenland vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts / hrsg. von Klaus Militzer.

Adres wydawniczy: Marburg, N. G. Elwert Verlag : 2005

Opis fizyczny: S. 39-52

Punktacja MNiSW: 6.000


162/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Das Patriziat in den livländischen und preussischen Städten : eine vergleichende Analyse.

Tytuł całości: Riga und der Ostseeraum, von der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit / hrsg. von Ilgvars Misans und Horst Wernicke.

Adres wydawniczy: Marburg, Verlag Herder-Institut : 2005

Opis fizyczny: S. 211-223

Seria: (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung ;22)

Punktacja MNiSW: 6.000


163/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Das Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden im Mittelalter : Bilanz und Forschungsperspektive.

Tytuł całości: Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden / hrsg. von Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 3-20

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;13)

Punktacja MNiSW: 6.000


164/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Bilanz und Perspektiven der polnischen Städteforschung.

Tytuł całości: Stadt und Region, internationale Forschungen und Perspektiven : Kolloquium für Peter Johanek / hrsg. von Heinz Duchhardt und Wilfried Reininghaus.

Adres wydawniczy: Köln [etc.], Böhlau Verlag : 2005

Opis fizyczny: S. 13-30

Seria: (Städteforschung. Reihe A: Darstellungen ;Bd. 65)

Punktacja MNiSW: 6.000


165/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Działalność gospodarcza / wstęp i wybór Roman Czaja.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki i jego państwo w Prusach, wybór tekstów źródłowych / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 109-121

Uwagi: Teksty źródłowe s. 111-121.

Uwagi: a


166/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Patrician guilds in medieval towns on the Baltic Coast.

Czasopismo: Acta Poloniae Historica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 92

Opis fizyczny: S. 31-51

Punktacja MNiSW: 6.000


167/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Troska o stan sanitarny w miastach pruskich w XIV i XV w.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 53 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 343-349

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


168/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta i mieszczaństwo na ziemiach polskich na przełomie XIII/XV w.

Tytuł całości: Polska około roku 1300, państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Wojciecha Fałkowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Neriton : 2003

Opis fizyczny: S. 57-72

Punktacja MNiSW: 2.000


169/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Hanza

Tytuł całości: Schyłek średniowiecznej Europy / pod red. Henryka Samsonowicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Dom Wydaw. Bellona : 2003

Opis fizyczny: S. 161-184

Punktacja MNiSW: 2.000


170/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Krzyżacy

Tytuł całości: Wielka encyklopedia PWN. T. 15

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2003

Opis fizyczny: S. 115-118


171/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasto

Tytuł całości: Wielka encyklopedia PWN. T. 17

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2003

Opis fizyczny: S. 329-331


172/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Patrycjat wielkich miast pruskich : przyczynek do formowania się i postrzegania grup społecznych w miastach Hanzy w średniowieczu.

Tytuł całości: Civitas & villa, miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Archeologický Ustav Akademie Věd České Republiky : 2002

Opis fizyczny: S. 193-200, 5 tab.

Punktacja MNiSW: 2.000


173/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Rolle der Kleinstädte im ständischen Leben des Ordenslandes Preussen.

Tytuł całości: Der weite Blick des Historikers, Einsichten in Kultur-, Landes- und Stadtgeschichte : Peter Johanek zum 65. Geburtstag / hrsg. von Wilfried Ehbrecht [et al.].

Adres wydawniczy: Köln, Böhlau : 2002

Opis fizyczny: S. 399-407

Punktacja MNiSW: 3.000


174/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta inflanckie i estońskie w XIII-XVI wieku.

Tytuł całości: Inflanty w średniowieczu, władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów / pod red. Mariana Biskupa.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2002

Opis fizyczny: S. 55-74, pl.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


175/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Księgi wielkich szafarzy zakonu krzyżackiego w Prusach.

Tytuł całości: Kancelarie krzyżackie, stan badań i prespektywy badawcze : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork, 18-19 X 2001 / pod red. Janusza Trupindy.

Adres wydawniczy: Malbork, Muzeum Zamkowe : 2002

Opis fizyczny: S. 35-43, streszcz. niem.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


176/249


Autorzy: Czacharowski Antoni, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas historyczny miast polskich. T. 1: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5: Malbork / red. nauk. serii Antoni Czacharowski i Roman Czaja.

Tytuł równoległy: Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 5: Marienburg.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [etc.] : 2002

Uwagi: Seria wydawnicza.


177/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Neue Erkenntnisse zur Sozialtopographie der Hansestädte im Ostseeraum.

Tytuł całości: Vergleichende Ansätze in der hansischen Geschichtsforschung / hrsg. von Rolf Hammel-Kiesow.

Adres wydawniczy: Trier, Porta Alba Verlag : 2002

Opis fizyczny: S. 273-284

Seria: (Hansische Studien ;13)

Punktacja MNiSW: 3.000


178/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die historischen Atlanten der europäischen Städte : Forschungsbericht.

Czasopismo: Jahrbuch für europäische Geschichte

Rocznik: 2002

Szczegóły: Bd. 3

Opis fizyczny: S. 205-216

Punktacja MNiSW: 1.000


179/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Der historische Atlas polnischer Städte : ein Forschungsbericht.

Czasopismo: Siedlungsforschung : Archäologie, Geschichte, Geographie

Rocznik: 2002

Szczegóły: Bd. 20

Opis fizyczny: S. 277-281

Punktacja MNiSW: 1.000


180/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Z dziejów Lidzbarka Welskiego w średniowieczu.

Tytuł całości: Archeologia i historia o początkach Lidzbarka Welskiego / pod red. Kazimierza Grążawskiego.

Adres wydawniczy: Brodnica, Wydaw. Muzeum w Brodnicy : 2001

Opis fizyczny: S. 6-28, il., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


181/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zum Stand hansischer und preussischer Editionen.

Tytuł całości: Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14.-16. Jahrhundert) / hrsg. von Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Dieter Heckmann.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 213-228

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


182/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die soziale Mobilität des Patriziats in den preussischen Hansestädten im Mittelalter.

Tytuł całości: Preussische Landesgeschichte, Festschrift für Bernhart Jähnig zum 60. Geburtstag / hrsg. von Udo Arnold, Mario Glauert und Jürgen Sarnowsky.

Adres wydawniczy: Marburg, Elwert : 2001

Opis fizyczny: S. 313-324

Seria: (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ;22)

Punktacja MNiSW: 3.000


183/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Von polnischen Herrschern, Kaufleuten und Städten : politische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen Polen und der Hanse.

Czasopismo: Praxis Geschichte

Rocznik: 2001

Szczegóły: Jg. 14 Nr. 1

Opis fizyczny: S. 52-54

Uwagi: a


184/249


Autorzy: Czaja Roman, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sozialökonomische Aspekte des Grundeigentums in preussichen Städten im Mittelalter.

Czasopismo: Quaestiones Medii Aevi Novae

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 103-128

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


185/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Tożsamość mieszczaństwa hanzeatyckiego w średniowieczu.

Tytuł całości: Aetas media, aetas moderna, studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 182-191

Punktacja MNiSW: 2.000


186/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Jahrmärkte im Ordensland Preussen im Mittelalter.

Tytuł całości: Das Preussenland als Forschungsaufgabe, eine europäische Region in ihren geschichtlichen Bezügen : Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag / hrsg. von Bernhart Jähnig und Georg Michels.

Adres wydawniczy: Lüneburg, Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk : 2000

Opis fizyczny: S. 319-328, 1 mapa

Seria: (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung ;Bd. 20)

Punktacja MNiSW: 3.000


187/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Regionale und hansische Identität des preussischen Bürgertums.

Tytuł całości: Die Rolle der Stadtgemeinden und bürgerlichen Genossenschaften im Hanseraum in der Entwicklung und Vermittlung des gesellschaftlichen und kulturellen Gedankengutes im Spätmittelalter / hrsg. von Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S.91-102

Punktacja MNiSW: 3.000


188/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Marian Biskup.

Tytuł całości: Odnowienie doktoratów profesorów Mariana Biskupa, Jerzego Kłoczowskiego i Andrzeja Tomczaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 7-22

Seria: (Homines et Historia)


189/249


Autorzy: Arszyński Marian, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Słownik nazw miast i innych miejscowości : (zamki i inne warownie).

Tytuł całości: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpr. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 129-132

Uwagi: a


190/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta i ich posiadłości ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.

Tytuł całości: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpr. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 45-65, mapy, pl.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


191/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Terytorium państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku.

Tytuł całości: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach, podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka ; przy współpr. Romana Czai.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 14-15

Uwagi: a


192/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta pomorskie w Hanzie w średniowieczu.

Tytuł całości: Salsa Cholbergiensis, Kołobrzeg w średniowieczu / pod red. Lecha Leciejewicza, Mariana Rębkowskiego.

Adres wydawniczy: Kołobrzeg, Wydaw. Le petit Café : 2000

Opis fizyczny: S. 117-125

Punktacja MNiSW: 2.000


193/249


Autorzy: Oexle Otto Gerhard, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Ubóstwo i opieka nad ubogimi około 1200 roku : przyczynek do zrozumienia dobrowolnego ubóstwa Elżbiety z Turyngii / Otto Gerhard Oexle ; tł. Roman Czaja.

Tytuł całości: Społeczeństwo średniowiecza, mentalność - grupy społeczne - formy życia / Otto Gerhard Oexle.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 147-179


194/249


Autorzy: Nowak Zenon Hubert, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 132, [1] s., 4 tabl. złoż., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


195/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Zenon Hubert Nowak jako badacz dziejów miast i edytor źródeł.

Tytuł całości: Zenon Hubert Nowak (1934-1999)

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 59-68

Seria: (Homines et Historia)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


196/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Preussische Hansestädte und der Deutsche Orden : ein Beitrag zu den Beziehungen zwischen Stadt und Landesherrschaft im späten Mittelalter.

Czasopismo: Hansische Geschichtsblätter

Rocznik: 2000

Szczegóły: Jg. 118

Opis fizyczny: S. 57-76

Punktacja MNiSW: 3.000


197/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII w. / Krzysztof Mikulski. Toruń 1999.

Czasopismo: Hansische Geschichtsblätter

Rocznik: 2000

Szczegóły: Jg. 118

Opis fizyczny: S. 241-242

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


198/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Z przeszłości Elbląga / pod red. Andrzeja Grotha. Koszalin 1999.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 238-241

Uwagi: RECENZJA


199/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Lista światowego dziedzictwa i badania nad przeszłością miast.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 7-16

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


200/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Historia Torunia. T. 1: W czasach średniowiecza do 1454 r.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 181-184

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a


201/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Handelsbeziehungen der Grossschäffer des Deutschen Ordens zu den preussischen Städten am Anfang des 15. Jahrhunderts.

Tytuł całości: "Kopet uns werk by tyden", Beiträge zur hansischen und preussischen Geschichte : Walter Stark zum 75. Geburtstag / hrsg. von Nils Jörn, Detlef Kattinger und Horst Wernicke.

Adres wydawniczy: Schwerin, Helms : 1999

Opis fizyczny: S. 201-209

Uwagi: a


202/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Das Verhältnis der führenden Schichten der preussischen Grossstädte zur Landesherrschaft in vergleichender Sicht im 14. und 15. Jahrhundert.

Tytuł całości: Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union, 1397-1521 / hrsg. von Zenon Hubert Nowak; unter Mitarb. von Roman Czaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 75-89

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;10)

Punktacja MNiSW: 3.000


203/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Tra l'economia e la politica : iI commercio Dell'Ordine Teutonico e le città prussiane.

Tytuł całości: Poteri economici e poteri politici secc. XIII-XVIII, atti della "Trentesima Settimana di Studi" 27 aprile - 1 maggio 1998 / a cura di Simonetta Cavaciocchi.

Adres wydawniczy: Firenze, Le Monnier : 1999

Opis fizyczny: S. 547-556

Seria: (Pubblicazioni dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini". Serie 2: Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegni ;30)

Punktacja MNiSW: 3.000


204/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Spór cechów chełmińskich z radą miejską : przyczynek do konfliktów społecznych w miastach pruskich w średniowieczu.

Tytuł całości: Prusy, Polska, Europa, studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych : prace ofiarowane profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Janusza Tandeckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 327-337

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


205/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 1: Do roku 1454.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1999

Opis fizyczny: 233, [2] s.

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;R. 89 z. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 228-233

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 16.000


206/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Miasta pruskie a zakon krzyżacki : studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 259 s., streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 233-255

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 16.000


207/249


Autorzy: Nowak Zenon Hubert, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union 1397-1521 / hrsg. von Zenon Hubert Nowak ; unter Mitarbeit von Roman Czaja.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 219 s., il., mapy

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;10)

Punktacja MNiSW: 10.000


208/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Der Anteil des städtischen Handwerks an der Versorgung der Burgen des Deutschen Ordens im mittelalterlichen Preussen.

Czasopismo: Beiträge zur Geschichte Westpreussens

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr. 16

Opis fizyczny: S. 39-53, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


209/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia : przestrzeń, podatnicy, rzemiosło / Mateusz Goliński. Wrocław 1997.

Czasopismo: Hansische Geschichtsblätter

Rocznik: 1999

Szczegóły: Jg. 117

Opis fizyczny: S. 268-269

Uwagi: RECENZJA


210/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Neuere Hanseforschung im Polen (1970-1998).

Czasopismo: Hansische Geschichtsblätter

Rocznik: 1999

Szczegóły: Jg. 117

Opis fizyczny: S. 131-149

Punktacja MNiSW: 3.000


211/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Dzieje miasta w średniowieczu (XIII w. - 1466 r.).

Tytuł całości: Brodnica. Siedem wieków miasta / red. J. Dygdała.

Adres wydawniczy: Brodnica, Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 81-105

Uwagi: Bibliogr. s. 371-379

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


212/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Elbing.

Tytuł całości: Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos : Textband zur Hamburger Hanse-Ausstellung von 1989 / hrsg. von Jörgen Bracker, Volker Henn und Rainer Postel.

Adres wydawniczy: Lübeck, Schmidt-Römhild : 1998

Opis fizyczny: S. 387-392


213/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Entwicklung des Handels der preussischen Hansestädte im 13. und 14. Jahrhundert.

Tytuł całości: Die preussischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters / hrsg. von Zenon Hubert Nowak und Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 35-50

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


214/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Die Identität des Patriziats der preussischen Grossstädte im Mittelalter.

Tytuł całości: Ständische und religiöse Identitäten in Mittelalter und früher Neuzeit / hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Małłek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 9-17

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


215/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Rozwój szpitali miejskich w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.

Tytuł całości: Szpitalnictwo w dawnej Polsce / pod red. Marii Dąbrowskiej i Jerzego Kruppé.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN : 1998, 1999

Opis fizyczny: S. 135-144

Seria: (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej ;t. 66)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


216/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Kontakty gospodarcze Gdańska z zakonem krzyżackim w XV wieku.

Tytuł całości: Mieszczaństwo gdańskie, sesja naukowa, 21-23.11.1996 / [red. nauk. Stanisław Salmonowicz].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańskie Towarzystwo Naukowe : 1997

Opis fizyczny: S. 12-23

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


217/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Deutscher Orden und Stadtklerus in Preussen im Mittelalter.

Tytuł całości: Ritterorden und Kirche im Mittelalter / hrsg. von Zenon Hubert Nowak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: S. 81-96

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica ;9)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


218/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Uwagi nad socjotopografią Starego Miasta Elbląga w średniowieczu i w czasach nowożytnych.

Tytuł całości: Stare miasto w Elblągu - wyzwanie historii, materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci Tadeusza Nawrolskiego / pod red. Grażyny Nawrolskiej i Janusza Tandeckiego.

Adres wydawniczy: Elbląg, Pracownie Konserwacji Zabytków : 1997

Opis fizyczny: S. 113-122

Seria: (Archaeologia Elbingensis ;vol. 2)

Uwagi: a


219/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Korporative Formen des religiösität des Patriziats in den preussischen Grossstädten.

Czasopismo: Quaestiones Medii Aevi Novae

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 107-119

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


220/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Nowa seria prac o domach i parcelach dawnej Lubeki.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 62 z. 4

Opis fizyczny: S. 133-142

Uwagi: W związku z: Häuser und Höfe in Lübeck. Bd. 1-4. Neumünster 1988-1993

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


221/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Kontakty handlowe Elbląga z zakonem krzyżackim na początku XV w.

Tytuł całości: 750 lat praw miejskich Elbląga, księga pamiątkowa / zbiór artykułów pod red. A. Grotha.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Marpress : 1996

Opis fizyczny: S. 67-78

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


222/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Gospodarcze znaczenie jarmarków w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.

Tytuł całości: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 121-132

Seria: (Studia Polonica Historiae Urbanae ;t. 2)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


223/249


Autorzy: Czaja Roman, Tandecki Janusz.

Tytuł oryginału: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / [red. nauk. Roman Czaja i Janusz Tandecki].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: 338 s., il., tabl.

Seria: (Studia Polonica Historiae Urbanae ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


224/249


Autorzy: Arnold Udo, Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Początki handlu zakonu krzyżackiego / Udo Arnold ; tł. Roman Czaja.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki, z Ziemi Świętej nad Bałtyk / Udo Arnold.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 50-59

Uwagi: a


225/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Patrycjat Starego Miasta Torunia i Starego Miasta Elbląga w średniowieczu.

Tytuł całości: Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII wieku, zbiór studiów / pod red. Jacka Staszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 13-50

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


226/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Związki gospodarcze wielkich szafarzy zakonu krzyżackiego z miastami pruskimi na początku XV wieku.

Tytuł całości: Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach, zbiór studiów / pod red. Zenona Huberta Nowaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1995

Opis fizyczny: S. 9-34, streszcz. niem.

Seria: (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu ;R. 86 z. 3)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


227/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Udział wielkich miast pruskich w handlu hanzeatyckim do połowy XIV wieku. Cz. 1.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 60 z. 2/3

Opis fizyczny: S. 21-38

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


228/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Udział wielkich miast pruskich w handlu hanzeatyckim do połowy XV wieku. Cz. 2.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 60 z. 4

Opis fizyczny: S. 43-55

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


229/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Pierwotny Elbląg.

Tytuł całości: Historia Elbląga, opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Marpress : 1993

Opis fizyczny: S. 60-130

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


230/249


Autorzy: Czaja Roman, Nawrolski Tadeusz.

Tytuł oryginału: Kultura materialna i życie codzienne.

Tytuł całości: Historia Elbląga, opracowanie zbiorowe. T. 1: (Do 1466 r.) / pod red. Stanisława Gierszewskiego i Andrzeja Grotha.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Marpress : 1993

Opis fizyczny: S. 204-226

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 2.000


231/249


Autorzy: Czaja Roman, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Prusy Królewskie i Warmia. Z. 1: Elbląg / oprac. hist. Roman Czaja ; oprac. kartograficzne Zenon Kozieł.

Tytuł równoległy: Königliches Preussen und Hochstift Ermland. H. 1: Elbing.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: Teka (16 s., 11 k. tabl. luz., w tym złoż.), il., mapy

Seria: (Atlas Historyczny Miast Polskich ;t. 1)

Uwagi: Tekst pol. i niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 15.

Punktacja MNiSW: 18.000


232/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Nowy Rynek w Elblągu : przyczynek do historii przemian urbanistycznych w miastach pruskich w drugiej połowie XVIII w.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 41 nr 2

Opis fizyczny: S. 321-326, streszcz. niem.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


233/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Westpreussen-Jahrbuch. Bd. 43. Münster 1993.

Czasopismo: Preussenland

Rocznik: 1993

Szczegóły: Jg. 31

Opis fizyczny: S. 28-29

Uwagi: RECENZJA


234/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Kryzys handlu elbląskiego na przełomie XIV/XV w.

Czasopismo: Rocznik Elbląski

Rocznik: 1993

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 9-21

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


235/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Entwicklung des bürgerlichen Backsteinbaus in der Altstadt Elbing in der 1. Hälfte des 14. Jh. nach historischen Quellen.

Tytuł całości: Elbląg - nowe spojrzenie na średniowieczne miasto, materiały z międzynarodowej konferencji archeologicznej "Elbląg '86" / pod red. nauk. Antoniego Czacharowskiego i Tadeusza Nawrolskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Pracownie Konserwacji Zabytków : 1992

Opis fizyczny: S. 60-72

Seria: (Archaeologia Elbingensis ;vol. 1)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


236/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Der Handel des Deutschen Ordens und der preussischen Städte - Wirtschaft zwischen Zusammenarbeit und Rivalität.

Tytuł całości: Ritterorden und Region - politische, soziale und wirtschaftliche Verbindungen im Mittelalter / hrsg. v. Z.H. Nowak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1992

Opis fizyczny: S. 111-124

Seria: (Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


237/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1992

Opis fizyczny: 191, [16] s., pl.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 180-187

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 16.000


238/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Tematyka krzyżacka w sztuce polskiej / Zygmunt Kruszelnicki. W: Studia z historii sztuki Gdańska i Pomorza. Wrocław 1992.

Czasopismo: Biuletyn Historii Sztuki

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 54 nr 3

Opis fizyczny: S. 100-101

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


239/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Atlas Historyczny Miast Europejskich.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 40 nr 4

Opis fizyczny: S. 399-405

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


240/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Place targowe w Starym Mieście Elblągu w średniowieczu.

Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 40 nr 4

Opis fizyczny: S. 359-363

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


241/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Das Elbinger Stadtbuch. Bd. 2: 1361-1418 / hrsg. von Hans W. Hoppe. Osnabrück 1986.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 55 z. 1

Opis fizyczny: S. 160-162

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


242/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Elbing.

Tytuł całości: Die Hanse, Lebenswirklichkeit und Mythos. Bd. 1 / hrsg. von Jörgen Bracker.

Adres wydawniczy: Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte : 1989

Opis fizyczny: S. 280-284

Punktacja MNiSW: 3.000


243/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w II połowie XV wieku / Stanisława Kubiak. Wrocław 1986.

Czasopismo: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Rocznik: 1989

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 231-233

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


244/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Beiträge zur Geschichte Westpreussen. Nr. 10 1987.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1989

Szczegóły: T. 54 z. 4

Opis fizyczny: S. 127-130

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


245/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Verwaltung und Ungeld in Basel 1360-1535 / J. Rosen. München 1987.

Czasopismo: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Rocznik: 1988, 1991

Szczegóły: T. 49

Opis fizyczny: S. 256-259

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


246/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Kredyt pieniężny w Starym Mieście Toruniu do 1410 roku.

Czasopismo: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Rocznik: 1988, 1991

Szczegóły: T. 49

Opis fizyczny: S. 2-20, rés.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


247/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Życie religijne mieszczaństwa toruńskiego w XV wieku,

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 1988

Szczegóły: T. 18

Opis fizyczny: S. 217-241

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


248/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Informatica e storia urbana. Il catasto di Carpi del 1472 analizzato con il computer. Milano 1985.

Czasopismo: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik: 1987

Szczegóły: T. 22 z. 2

Opis fizyczny: S. 131-133

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


249/249


Autorzy: Czaja Roman.

Tytuł oryginału: Rynek kupna renty w Elblągu w pierwszej połowie XIV wieku.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1987

Szczegóły: T. 52 z. 3

Opis fizyczny: S. 7-39

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000