ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Wojciech Polak
profesor
Katedra Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.27
tel.: +48-56-611-3760
e-mail: wp@umk.pl


Bibliografia