ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Wojciech Polak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Miłość ojczyzny - miłość bliźniego.

Tytuł całości: Drogi do świętości / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2021

Opis fizyczny: S. 73-83

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;6)

Punktacja MNiSW: 20.000


2/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Sytuacja społeczno-polityczna przed IV pielgrzymką papieża Jana Paweł II w Polsce.

Tytuł równoległy: Socio-political situation before the fourth pilgrimage of Pope John Paul II in Poland.

Tytuł całości: Dziesięć słów, aktualność nauczania Jana Pawła II : w 30. rocznicę IV Pielgrzymki do Ojczyzny / pod red. Radosława Mazura.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Jedność : 2021

Opis fizyczny: S. 89-126, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Damazyn Michał.

Tytuł oryginału: Czas przeszły zapisany : wspomnienia działaczy NZS UMK w Toruniu w latach 1980-1989 / red. i oprac. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Michał Damazyn.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Historia.pl : 2021

Opis fizyczny: 550 s.


4/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi" : obóz internowania w Potulicach 1981-1982.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2021

Opis fizyczny: 261 s., [48] s. tabl., il.

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 80)

Uwagi: Bibliogr. s. 247-253.


5/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Polacy pod rządami komunistów w latach 1944-1989 : zarys problemu ze szczególnym uwzględnieniem relacji państwo-Kościół.

Tytuł równoległy: Poles under communist rule in 1944-1989 : outline of the problem with particular emphasis on the relationship between the state and the Church.

Tytuł całości: Kardynał Stefan Wyszyński, prymas, mąż stanu, błogosławiony / pod red. Tadeusza Ceynowy.

Adres wydawniczy: Radom, Wydawnictwo Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego : 2021

Opis fizyczny: S. 9-37, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Damazyn Michał.

Tytuł oryginału: Nikczemność i honor : stan wojenny w stu odsłonach.

Adres wydawniczy: Kraków, Biały Kruk : 2021

Opis fizyczny: 583 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 561-583.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/163


Autorzy: Nowogórski Paweł, Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Drogi do świętości / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2021

Opis fizyczny: 195 s.

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;6)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/163


Autorzy: Polak Wojciech, Suleja Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Pytania, które nie zostały zadane… : "Dialog należy kontynuować..." : rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969-1985 : studium przypadku / wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał. Warszawa, Kraków 2020.

Tytuł równoległy: Questions that were not asked : "Dialog należy kontynuować..." : rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969-1985 : studium przypadku / selected, prefaced, and prepared by Rafał Łatka, and Filip Musiał. Warszawa, Kraków 2020.

Czasopismo: Dzieje Najnowsze

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 53 nr 1

Opis fizyczny: S. 327-340, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/DN

Punktacja MNiSW: 35.000


9/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Polacy z Wielkopolski i Kongresówki w obronie Lwowa w 1918 i 1919 r. : przykłady solidarności mieszkańców różnych zaborów w walce o niepodległość.

Tytuł równoległy: Poles from Greater Poland and Congress Poland in the defense of Lviv in 1918 and 1919 : examples of solidarity of inhabitants from different partitions in the struggle for independence.
Tytuł równoległy: Polen aus Grosspolen und Kongresspolen bei der Verteidigung von Lemberg (Lwów) in den Jahren 1918 und 1919 : Beispiele der Solidarität der Bewohner verschiedener Teilungsgebiete im Kampf um die Unabhängigkeit.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 1 (311)

Opis fizyczny: S. 52-69, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.51974/kmw

Punktacja MNiSW: 40.000


10/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Odpowiedź na ankietę.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 128 nr 1

Opis fizyczny: S. 322-327

Punktacja MNiSW: 100.000


11/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: The round table in 1989 : consequences and evaluation.

Czasopismo: Polish Political Science. Yearbook

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 50

Opis fizyczny: S. 1-8

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/ppsy

Punktacja MNiSW: 70.000


12/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Żółkiewski pogromca Moskwy : biografia.

Adres wydawniczy: Kraków, Biały Kruk : 2020

Opis fizyczny: 343 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


13/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Chrześcijański i narodowy wymiar męczeństwa Polaków podczas stanu wojennego (1981-1983).

Tytuł całości: Męczennicy za wiarę i Ojczyznę / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2020

Opis fizyczny: S. 111-130

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;5)

Punktacja MNiSW: 20.000


14/163


Autorzy: Nowogórski Paweł, Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Męczennicy za wiarę i Ojczyznę / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2020

Opis fizyczny: 195 s., il.

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;5)

Punktacja MNiSW: 20.000


15/163


Autorzy: Kufel Jakub, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Reakcje władz na zagrożenia bezpieczeństwa związane z przemianami demokratycznymi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Tytuł równoległy: The authorities' reactions to security threats resulting from the democratic changes at the Nicolaus Copernicus University.

Czasopismo: Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Rocznik: 2020

Szczegóły: No. 18

Opis fizyczny: S. 187-222, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


16/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Niezależne Zrzeszenie Studentów wobec komunizmu w latach 1980-1988.

Tytuł całości: Antykomunizm Polaków w XX wieku / red. nauk. Piotr Kardela i Karol Sacewicz.

Adres wydawniczy: Białystok, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku : 2019

Opis fizyczny: S. 609-620

Seria: (Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ;t. 44)

Punktacja MNiSW: 20.000


17/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Westward through Warsaw... : East German citizens fleeing to the West via Poland in 1989.

Tytuł całości: Before the Berlin Wall fell, Hungary, Czechoslovakia and Poland towards the refugees from the East Germany in 1989 / eds. Jan Draus and Maciej Szymanowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2019

Opis fizyczny: S. 177-193, il.

Seria: (Biblioteka Wyszehradzka ;t. 2)

Uwagi: Oryg. pol. w: Zanim upadł Mur Berliński : Węgry, Czechosłowacja i Polska wobec uchodźców z komunistycznej NRD w 1989 r. / pod red. J. Drausa i M. Szymanowskiego. Warszawa 2019.


18/163


Autorzy: Polak Wojciech, Kufel Jakub, Ruchlewski Przemysław.

Tytuł oryginału: Papieskie pielgrzymki w PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla i Przemysława Ruchlewskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2019

Opis fizyczny: 465 s.

Seria: (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności)

Punktacja MNiSW: 20.000


19/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Zbrodnia i grabież : jak Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939-2019.

Adres wydawniczy: Kraków, Biały Kruk : 2019

Opis fizyczny: 394 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 385-394.

Punktacja MNiSW: 100.000


20/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko - kapelan Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Tytuł całości: O solidarności wielką i małą literą pisanej / red. nauk. Mariusz Krzysztofiński, Grzegorz Ostasz, Justyna Stecko.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 47-66

Punktacja MNiSW: 20.000


21/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Trzy pierwsze pielgrzymki Jana Pawła II do Polski : fakty, refleksje i wspomnienia.

Tytuł równoległy: The first three pilgrimages of John Paul II to Poland : facts, reflections and memories.

Tytuł całości: Papieskie pielgrzymki w PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla i Przemysława Ruchlewskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2019

Opis fizyczny: S. 128-156, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Pułkownik dyplomowany Stanisław Bożywoj Rutkowski (1898-1989) - bohater trzech wojen.

Tytuł całości: Postacie Polski Niepodleglej / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2019

Opis fizyczny: S. 101-118

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;4)

Punktacja MNiSW: 20.000


23/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Rabunek i niszczenie polskich dóbr kultury dokonane przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Tytuł całości: Sadki, 80 lat po Zbrodni Pomorskiej 1939 roku / red. Michał Damazyn.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Poligrafia-Wydawnictwo MAGENTA s.c. : 2019

Opis fizyczny: S. 85-94, il.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Solidarność Walcząca w Toruniu.

Tytuł równoległy: Fighting Solidarity in Toruń.

Tytuł całości: Solidarność Walcząca 1982-1990, studia i szkice / pod red. Sebastiana Ligarskiego i Michała Siedziako.

Adres wydawniczy: Szczecin, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : 2019

Opis fizyczny: S. 351-357, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/163


Autorzy: Nowogórski Paweł, Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Postacie Polski Niepodleglej / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2019

Opis fizyczny: 190 s., il.

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;4)

Punktacja MNiSW: 20.000


26/163


Autorzy: Polak Wojciech, Wiśniewski Jan, Galij-Skarbińska Sylwia, Chołaszczyński Krystian.

Tytuł oryginału: W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej / [red. nauk. tomu Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2019

Opis fizyczny: 191 s., il.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 10-11)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


27/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie. Nr 10-11 / red. serii Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2019

Uwagi: Seria wydawnicza.


28/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Na Zachód przez Warszawę : ucieczki obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1989 r. na Zachód przez terytorium Polski.

Tytuł całości: Zanim upadł Mur Berliński, Węgry, Czechosłowacja i Polska wobec uchodźców z komunistycznej NRD w 1989 r. / pod red. Jana Drausa i Macieja Szymanowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2019

Opis fizyczny: S. 173-189, il.

Seria: (Biblioteka Wyszehradzka ;t. 2)

Uwagi: Toż ang. w: Westward through Warsaw... : East German citizens fleeing to the West via Poland in 1989 / eds.: Jan Draus and Maciej Szymanowski. Warszawa 2019.

Punktacja MNiSW: 20.000


29/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w donosach tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Prus".

Tytuł całości: 1968 marzec, fakty, wydarzenia, interpretacje / pod red. Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Costa.net : 2018

Opis fizyczny: S. 111-130

Punktacja MNiSW: 5.000


30/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Dla Niepodległej : szkice z dziejów walki o Polskę wolną i bezpieczną.

Adres wydawniczy: Gdańska, Patria Media : 2018

Opis fizyczny: 382 s., [4] s. tabl., il.

Seria: (Biblioteka Liderów Opinii ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 20.000


31/163


Autorzy: Knoch Konrad, Kufel Jakub, Polak Wojciech, Ruchlewski Przemysław, Staręga Magdalena, Trzeciak Andrzej.

Tytuł oryginału: Historia Stoczni Gdańskiej / pod red. Konrada Knocha, Jakuba Kufla, Wojciecha Polaka, Przemysława Ruchlewskiego, Magdaleny Staręgi i Andrzeja Trzeciaka.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2018

Opis fizyczny: 725 s.

Seria: (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


32/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wpływ strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku na rozwój akcji strajkowej w Polsce.

Tytuł całości: Historia Stoczni Gdańskiej / pod red. Konrada Knocha [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2018

Opis fizyczny: S. 169-209

Seria: (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


33/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Specyfika represji stanu wojennego.

Tytuł całości: Internowani i uwięzieni w stanie wojennym / red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja.

Adres wydawniczy: Katowice, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : 2018

Opis fizyczny: S. 13-35

Punktacja MNiSW: 20.000


34/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: O Polskę niepodległą.

Tytuł całości: Nić, sploty wolności : katalog wystawy na 100-lecie niepodległości Polski / [red. i autorstwo tekstów Katarzyna Żelazek].

Adres wydawniczy: Gdańsk, [Europejskie Centrum Solidarności] : 2018

Opis fizyczny: S. 7-11


35/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Pielgrzymki z Torunia do Górska oraz toruńskie Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Tytuł całości: Pielgrzymki i miejsca pielgrzymowania w Polsce w XX i XXI wieku / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2018

Opis fizyczny: S. 57-66

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;3)

Punktacja MNiSW: 5.000


36/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Kilka słów o narodzie, historii i dumie narodowej.

Tytuł równoległy: A few words about the nation, history and national pride.

Tytuł całości: Polska 1918, stulecie odzyskania Niepodległości / [red. nauk. Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Szymon Gajewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2018

Opis fizyczny: S. 185-202, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


37/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Potrzeba niemieckiego zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione wobec Polski.

Tytuł równoległy: The need for German compensation for the crimes committed against Poland.

Tytuł całości: Polska 1918, stulecie odzyskania Niepodległości / [red. nauk. Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Szymon Gajewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2018

Opis fizyczny: S. 325-345, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


38/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Polityka Niemiec wobec Polski : jej cele i skutki.

Tytuł równoległy: Germany's policy towards Poland : its goals and effects.

Tytuł całości: Technologie informatyczne w przekazie medialnym / [red. nauk. tomu Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2018

Opis fizyczny: S. 146-180, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


39/163


Autorzy: Czwołek Arkadiusz, Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: 1968 marzec : fakty, wydarzenia, interpretacje / pod red. Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej i Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Costa.net : 2018

Opis fizyczny: 290 s., il., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


40/163


Autorzy: Nowogórski Paweł, Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Pielgrzymki i miejsca pielgrzymowania w Polsce w XX i XXI wieku / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2018

Opis fizyczny: 185 s., il.

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;3)

Punktacja MNiSW: 5.000


41/163


Autorzy: Nowek Zbigniew, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Zadwórze - Polskie Termopile 17 VIII 1920 : Zofia Kossak Pod Zadwórzem ; Seweryn Faliński Rycerze Zadwórzańscy / wstęp i red. Zbigniew Nowek i Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie : 2018

Opis fizyczny: 39, [41] s., il.


42/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Pamiętnik z oflagów 1939-1945 / Stanisław Bożywoj Rutkowski ; wstęp, oprac. i red. nauk. Wojciech Polak i Sylwia Galij-Skarbińska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: 251 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 50.000


43/163


Autorzy: Polak Wojciech, Wiśniewski Jan, Galij-Skarbińska Sylwia, Gajewski Szymon.

Tytuł oryginału: Polska 1918 : stulecie odzyskania Niepodległości / [red. nauk. Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Szymon Gajewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2018

Opis fizyczny: 415 s.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 8)

Punktacja MNiSW: 20.000


44/163


Autorzy: Polak Wojciech, Wiśniewski Jan, Galij-Skarbińska Sylwia, Chołaszczyński Krystian.

Tytuł oryginału: Technologie informatyczne w przekazie medialnym / [red. nauk. tomu Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2018

Opis fizyczny: 213 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 9)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


45/163


Autorzy: Nowek Zbigniew, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wstęp : Zofia Kossak Pod Zadwórzem.

Tytuł całości: Zadwórze - Polskie Termopile 17 VIII 1920, Zofia Kossak Pod Zadwórzem ; Seweryn Faliński Rycerze Zadwórzańscy / wstęp i red. Zbigniew Nowek i Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie : 2018

Opis fizyczny: S. 7-14, il.


46/163


Autorzy: Nowek Zbigniew, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wstęp : Seweryn Faliński Rycerze Zadwórzańscy

Tytuł całości: Zadwórze - Polskie Termopile 17 VIII 1920, Zofia Kossak Pod Zadwórzem ; Seweryn Faliński Rycerze Zadwórzańscy / wstęp i red. Zbigniew Nowek i Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie : 2018

Opis fizyczny: S. 27-39, il.


47/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Rutkowscy.

Czasopismo: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1-2 (146-147)

Opis fizyczny: S. 79-89, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


48/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wojskowa bezpieka wobec internowanych działaczy "Solidarności" w Chełmnie w 1982 r.

Tytuł całości: Christus vincit, księga dedykowana biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Mariusz Krzysztofiński, Józef Wołczański.

Adres wydawniczy: Stalowa Wola, Urząd Miasta Stalowej Woli, Fundacja Uniwersytecka, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego. Oddział : 2017

Opis fizyczny: S. 467-489

Punktacja MNiSW: 20.000


49/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Krzyż kwietny na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1982 r. w świetle raportów Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego.

Tytuł całości: Chrześcijański i narodowy wymiar kultury / [red. nauk. Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2017

Opis fizyczny: S. 339-352, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


50/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kościół katolicki wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Tytuł całości: Czas próby, Kościół katolicki w okresie PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 311-338

Punktacja MNiSW: 5.000


51/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Grudziądzki czerwiec 1976.

Tytuł całości: Czerwiec 1976 na Pomorzu / pod red. Wojciecha Polaka, Konrada Knocha, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2017

Opis fizyczny: S. 139-173

Seria: (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności)

Punktacja MNiSW: 20.000


52/163


Autorzy: Polak Wojciech, Knoch Konrad, Kufel Jakub, Ruchlewski Przemysław.

Tytuł oryginału: Czerwiec 1976 na Pomorzu / pod red. Wojciecha Polaka, Konrada Knocha, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2017

Opis fizyczny: 242 s.

Seria: (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności)

Punktacja MNiSW: 20.000


53/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Jak oceniać okrągły stół?

Tytuł całości: Kościół Katolicki wobec totalitaryzmu komunistycznego / [red. nauk. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński, Jan Wiśniewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2017

Opis fizyczny: S. 206-229, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


54/163


Autorzy: Polak Wojciech, Czwołek Arkadiusz, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Czas próby : Kościół katolicki w okresie PRL / pod red. Wojciecha Polaka, Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: 470 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


55/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Jankowska-Wojdyło Aleksandra, Białkowski Michał.

Tytuł oryginału: Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976-1980.

Adres wydawniczy: Toruń, Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: 197 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


56/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Pamiętnik lwowianki (1914-1919) / Jadwiga Rutkowska ; wstęp, oprac. i red. nauk. Wojciech Polak i Sylwia Galij-Skarbińska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 226 s., il.

Seria: (Wojna i Pamięć)

Punktacja MNiSW: 50.000


57/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Chołaszczyński Krystian, Wiśniewski Jan.

Tytuł oryginału: Kościół Katolicki wobec totalitaryzmu komunistycznego / [red. nauk. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński, Jan Wiśniewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2017

Opis fizyczny: 302 s., tab.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 7)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


58/163


Autorzy: Polak Wojciech, Wiśniewski Jan, Galij-Skarbińska Sylwia, Chołaszczyński Krystian.

Tytuł oryginału: Chrześcijański i narodowy wymiar kultury / [red. nauk. Wojciech Polak, Jan Wiśniewski, Sylwia Galij-Skarbińska, Krystian Chołaszczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2017

Opis fizyczny: 364 s., streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 6)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


59/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: A Polish model of the intelligence service reform in 1990.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 82 z. 2

Opis fizyczny: S. 141-158, streszcz. niem., pol.

Uwagi: 10.15762/ZH

Punktacja MNiSW: 15.000


60/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Działania Służby Bezpieczeństwa wobec młodzieży związanej z duszpasterstwami akademickimi w Toruniu w okresie PRL.

Tytuł całości: Kościół a młodzież w Polsce po II wojnie światowej / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2016

Opis fizyczny: S. 19-57

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;1)

Punktacja MNiSW: 4.000


61/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Działania ojców jezuitów w Toruniu wspierające opór społeczny przeciwko systemowi komunistycznemu w latach 1980-1989 na tle sytuacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Tytuł całości: Loyola u Kopernika, Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015 / pod red. Krzysztofa Dorosza, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Rhetos : 2016

Opis fizyczny: S. 257-302

Punktacja MNiSW: 4.000


62/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "Nie podnoście ręki na swe matki, ojców, braci i siostry" : sprawa starszego szeregowca Jarosława Szczygła.

Tytuł całości: Miasta, regiony i ludzie, studia i szkice z historii powszechnej i Polski w XX wieku / red. nauk. Ryszard Kozłowski, Zbigniew Girzyński, Mirosław Golon.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 461-471

Punktacja MNiSW: 4.000


63/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Chrzest Polski : najważniejsze wydarzenie w dziejach naszego kraju.

Tytuł całości: Państwo jako forma organizacji społeczeństwa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2016

Opis fizyczny: S. 19-31, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


64/163


Autorzy: Nowogórski Paweł, Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Wielkie postacie Tysiąclecia Chrztu Polski / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2016

Opis fizyczny: 166 s.

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;2)

Punktacja MNiSW: 4.000


65/163


Autorzy: Nowogórski Paweł, Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Kościół a młodzież w Polsce po II wojnie światowej / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2016

Opis fizyczny: 154 s.

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;1)

Punktacja MNiSW: 4.000


66/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Historia jest zawsze ciekawa : szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Poligraficzna : 2016

Opis fizyczny: 147 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


67/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Swetry, sutanny i mundury : próby oddziaływania "Solidarności" podziemnej, Kościoła Katolickiego i społeczeństwa na wojsko po wprowadzeniu stanu wojennego, a także przejawy oporu wewnątrz struktur wojskowych w świetle raportów Wojskowej Służby Wewnętrznej i Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (grudzień 1981-grudzień 1982).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 617 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 587-595. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


68/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Solidarity : the martial law in Poland - first day.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 392 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 329-348. Indeks.

Punktacja MNiSW: 25.000


69/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie. Nr 4-5 / red. serii Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2016

Uwagi: Seria wydawnicza.


70/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Gajewski Szymon.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego Polski / [red. nauk. tomu Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Szymon Gajewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2016

Opis fizyczny: 281 s.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 5)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


71/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Działalność księdza Hilarego Jastaka w okresie solidarnościowego "karnawału" i stanu wojennego (1980-1983).

Tytuł całości: Wielkie postacie Tysiąclecia Chrztu Polski / pod red. Pawła Nowogórskiego, Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki : 2016

Opis fizyczny: S. 89-108

Seria: (Roczniki Księdza Jerzego ;2)

Punktacja MNiSW: 4.000


72/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ucieczka dnia 1 kwietnia 1982 roku do Austrii trzech lotników wojskowych z rodzinami w świetle akt Wojskowej Służby Wewnętrznej.

Tytuł całości: Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego Polski / [red. nauk. Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Szymon Gajewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2016

Opis fizyczny: S. 212-222, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi" : obóz internowania w Potulicach 1981-1982.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2015

Opis fizyczny: 259, [1] s., [24] k. tabl.

Seria: (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ;t. 49)

Uwagi: Bibliogr. s. 246-252.

Punktacja MNiSW: 20.000


74/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Przemiany w polskim aparacie bezpieczeństwa w latach 1989-1990.

Tytuł całości: Człowiek i cyberprzestrzeń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2015

Opis fizyczny: S. 298-329, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "Powiedział, że w czasie stanu wojennego nie użyje broni, nawet gdyby mieli go rozstrzelać" : sprawa podchorążego Andrzeja Wrony.

Tytuł całości: Etyka w pracy dziennikarza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2015

Opis fizyczny: S. 219-244, streszcz. ang.

Seria: (Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie ;nr 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


76/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Nauczanie historii jako element wychowania patriotycznego : edukacja i polityka historyczna w dzisiejszej Polsce.

Tytuł równoległy: Teaching history as an element of patriotic upbringing : education and historical policy in contemporary Poland.

Tytuł całości: Narracje pamięci, między polityką a historią / pod red. Katarzyny Kąckiej, Joanny Piechowiak-Lamparskiej, Anny Ratke-Majewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 17-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


77/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Opór i trwanie : środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach osiemdziesiątych - próba syntezy.

Tytuł całości: Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych, studia / pod redakcją Tomasza Gąsowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2015

Opis fizyczny: S. 124-162, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


78/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Droga do niepodległości.

Tytuł całości: Rok 1990, 25 lat Samorządnej Rzeczypospolitej w regionie toruńskim / pod red. Wojciecha Polaka, Sylwii Galij-Skarbińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Poligraficzna : 2015

Opis fizyczny: S. 9-37


79/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "My i oni" : internowani w obozie w Potulicach w okresie stanu wojennego i ich relacje ze strażnikami więziennymi oraz funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa (1981-1982).

Tytuł całości: Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dom Wydawniczy Margrafsen : 2015

Opis fizyczny: S. 193-210

Seria: (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


80/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Rok 1990 : 25 lat Samorządnej Rzeczypospolitej w regionie toruńskim / pod red. Wojciecha Polaka, Sylwii Galij-Skarbińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Poligraficzna : 2015

Opis fizyczny: 148 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/163


Autorzy: Białkowski Michał, Biegański Zdzisław, Maresz Teresa, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Teresy Maresz, Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dom Wydawniczy Margrafsen : 2015

Opis fizyczny: 288 s., il.

Seria: (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


82/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie. Nr 2-3 / red. serii Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2015

Uwagi: Seria wydawnicza.


83/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Głębocki Henryk, Kłosiński Jerzy.

Tytuł oryginału: Solidarność : od komunizmu do Unii Europejskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Volumen : 2015

Opis fizyczny: 231, [2] s., il. kolor.


84/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia.

Tytuł oryginału: Wspieranie oporu społecznego przeciwko komunizmowi przez Jezuitów w okresie stanu wojennego i w latach następnych : z perspektywy Torunia i Polski.

Czasopismo: Studia Bobolanum

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 115-135, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


85/163


Autorzy: Białkowski Michał, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach / pod red. Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Dom Wydawniczy Margrafsen : 2014

Opis fizyczny: 296 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


86/163


Autorzy: Białkowski Michał, Biegański Zdzisław, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dom Wydawniczy Margrafsen : 2014

Opis fizyczny: 324 s., il.

Seria: (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


87/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Fides, Ratio et Patria : studia toruńskie. Nr 1 / red. serii Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej : 2014

Uwagi: Seria wydawnicza.


88/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Działania redemptorystów w Toruniu w celu wspierania oporu społecznego przeciwko systemowi komunistycznemu po wprowadzeniu stanu wojennego i w latach następnych (1981-1989).

Tytuł całości: Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989 / pod red. Waldemara Rozynkowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Homo Dei : 2014

Opis fizyczny: S. 205-231, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


89/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Konflikty społeczne jako źródło strajków w regionie kujawsko-pomorskim w sierpniu 1980 r.

Tytuł całości: Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 109-137

Seria: (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


90/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Polityka władz państwowych w Polsce wobec Kościoła katolickiego przed i w czasie trwania Soboru Watykańskiego II (1956-1965).

Tytuł całości: Studia Soborowe, historia i nauczanie Vaticanum II / pod red. Michała Białkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Finna : 2013

Opis fizyczny: S. 99-141

Punktacja MNiSW: 4.000


91/163


Autorzy: Polak Wojciech, Białkowski Michał.

Tytuł oryginału: "W krwawem polu srebrne ptaszę" : powstanie styczniowe na Pomorzu i Kujawach / pod red. Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen : 2013

Opis fizyczny: 183 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


92/163


Autorzy: Białkowski Michał, Kosecki Adam, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2013

Opis fizyczny: 222 s., il.

Seria: (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


93/163


Autorzy: Białkowski Michał, Kosecki Adam, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. T. 2 / kom. red. Michał Białkowski, Zdzisław Biegański, Wojciech Polak.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2013

Opis fizyczny: 222 s.

Uwagi: Seria wydawnicza


94/163


Autorzy: Biegański Zdzisław, Polak Wojciech, Białkowski Michał.

Tytuł oryginału: W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie / pod red. Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2013

Opis fizyczny: 249 s., il., tab., wykr.

Seria: (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 4.000


95/163


Autorzy: Białkowski Michał, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach / pod red. Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2013

Opis fizyczny: 184 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


96/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Ludmiła Roszko 1913-2000 : wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin / pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego i Wojciecha Wysoty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 243 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


97/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Krytyka polskich wad narodowych, a także elementów życia społecznego i politycznego w kazaniach ks. Piotra Skargi, jako źródło do refleksji nad dzisiejszą kondycją państwa i narodu polskiego.

Czasopismo: Studia Bobolanum

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 101-113, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


98/163


Autorzy: Polak Wojciech, Kufel Jakub, Ruchlewski Przemysław.

Tytuł oryginału: Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981 / pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2012

Opis fizyczny: 617 s.

Seria: (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności)

Punktacja MNiSW: 4.000


99/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Dokumenty Centralnego Zarządu Zakładów Karnych dotyczące obozów internowania (1982 rok) / oprac. Sylwia Galij-Skarbińska, Wojciech Polak

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : 2012

Opis fizyczny: 234, [1] s., il.

Seria: (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ;t. 52)

Punktacja MNiSW: 20.000


100/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Patriotyzm dnia dzisiejszego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Finna : 2012

Opis fizyczny: 201 s.

Seria: (Biblioteka Klubu "Szewska Pasja")

Punktacja MNiSW: 20.000


101/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kościół katolicki wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w latach 1980-1989.

Tytuł całości: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych / red. nauk. Jarosław Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 404-425

Punktacja MNiSW: 4.000


102/163


Autorzy: Polak Wojciech, Białkowski Michał, Czwołek Arkadiusz, Galij-Skarbińska Sylwia, Kufel Jakub, Ruchlewski Przemysław.

Tytuł oryginału: Historia testis temporum, lux veritatis : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej piątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego, Arkadiusza Czwołka, Sylwii Galij-Skarbińskiej, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Grado : 2012

Opis fizyczny: 360 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


103/163


Autorzy: Polak Wojciech, Galij-Skarbińska Sylwia, Kmiecik Violetta, Białkowski Michał, Kufel Jakub, Ruchlewski Przemysław.

Tytuł oryginału: O Polskę wolną! O Polskę solidarną! : NSZZ Solidarność w latach 1980-1989 : zbiór studiów / pod red. Wojciecha Polaka, Sylwii Galij-Skarbińskiej, Violetty Kmiecik, Michała Białkowskiego, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Tatastudio : 2011

Opis fizyczny: 403 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


104/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Historia ciągle żywa : studia i materiały.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Finna : 2011

Opis fizyczny: 260 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 243-244.

Punktacja MNiSW: 20.000


105/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Opór społeczny w pierwszych dniach stanu wojennego.

Czasopismo: Wolność i Solidarność

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 53-63


106/163


Autorzy: Polak Wojciech, Ruchlewski Przemysław, Kmiecik Violetta, Kufel Jakub.

Tytuł oryginału: Czas przełomu : Solidarność 1980-1981 / pod red. Wojciecha Polaka, Przemysława Ruchlewskiego, Violetty Kmiecik, Jakuba Kufla.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności : 2010

Opis fizyczny: 1024 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


107/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Sierpień nad Wisłą i Drwęcą : strajki i protesty w Toruniu i województwie toruńskim latem 1980 r.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Finna : 2010

Opis fizyczny: 264 s., XXXIV s. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 241-249. Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


108/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Środki techniczne poligrafii podziemnej w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Tytuł całości: Między zniewoleniem a wyzwoleniem 1939-1989, praca zbiorowa / pod red. Jana Waskana.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 248-260, streszcz. ang.


109/163


Autorzy: Polak Wojciech, Białkowski Michał, Kufel Jakub.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 listopada 2009 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji dziewięćdziesiątej pierwszej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę / pod red. Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego, Jakuba Kufla.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 9


110/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Solidarnościowe podziemie w Toruniu w latach 1981-1989 jako sposób kształtowania się elit społeczeństwa obywatelskiego

Tytuł całości: Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 listopada 2009 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji dziewięćdziesiątej pierwszej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę / pod red. Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego, Jakuba Kufla.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 137-154


111/163


Autorzy: Polak Wojciech, Białkowski Michał, Kufel Jakub.

Tytuł oryginału: Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 listopada 2009 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z okazji dziewięćdziesiątej pierwszej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę / pod red. Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego Jakuba Kufla.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2010

Opis fizyczny: 181 s.

Punktacja MNiSW: 3.000


112/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar, Białkowski Michał, Kufel Jakub.

Tytuł oryginału: Kościół w obliczu totalitaryzmów : zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Toruń, 16-17 X 2009 r. / pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego, Michała Białkowskiego, Jakuba Kufla.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Finna : 2010

Opis fizyczny: 847, [1] s., XX s. tabl.

Punktacja MNiSW: 3.000


113/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "Tylko umysłowo chory idzie w czerwcu na wybory" : akcja bojkotu wyborów do rad narodowych w dniu 17 czerwca 1984 roku.

Tytuł całości: W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski, księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi / kom. red. Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, InterLeones : 2010

Opis fizyczny: S. 553-583

Punktacja MNiSW: 3.000


114/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wydawnictwo "Alternatywy" : z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej : "A"

Adres wydawniczy: Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Finna, Wojciech Polak, Oficyna Wydawnicza Excalibur : 2009

Opis fizyczny: 285 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


115/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Niezależne obchody Narodowego Święta Niepodległości w ostatnich dziesięcioleciach PRL.

Tytuł całości: Niepodległość - spełnione marzenie pokoleń i wyzwanie na przyszłość / pod red. Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 109-123


116/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Działalność Okręgowej i Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu podczas wyborów kontraktowych w Toruniu w 1989 r.

Tytuł całości: Okrągły Stół - dwadzieścia lat później, zbiór studiów / pod red. Wojciecha Polaka [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 132-139


117/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar, Sziling Jan.

Tytuł oryginału: Diecezja chełmińska w czasach komunizmu (1945-1990). T. 2 / pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego, Jana Szilinga

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2009

Opis fizyczny: 389 s.

Punktacja MNiSW: 3.000


118/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Z dziejów sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej

Adres wydawniczy: Rywałd Królewski, Bracia Mniejsi Kapucyni : 2009

Opis fizyczny: 80 s., il.


119/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Motyw sternika w podziemnych rysunkach satyrycznych

Tytuł całości: Sztuki wizualne jako nośniki ideologii / red. Marcin Lisiecki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: S. 267-274

Seria: (Oblicza Mediów)


120/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Niepodległość - spełnione marzenie pokoleń i wyzwanie na przyszłość / pod red. Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2009

Opis fizyczny: 138, [1] s., [13] s. tabl. kolor., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


121/163


Autorzy: Polak Wojciech, Kufel Jakub, Chechłowska Marta, Nowakowski Paweł, Chrul Damian.

Tytuł oryginału: Okrągły Stół - dwadzieścia lat później : zbiór studiów / pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Marty Chechłowskiej, Pawła Nowakowskiego, Damiana Chrula.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2009

Opis fizyczny: 494 s.

Punktacja MNiSW: 3.000


122/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Toruńska SB na tropie dywersji : sprawa operacyjnego rozpracowania "Cysterna".

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 36

Opis fizyczny: S. 251-267


123/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Rywałd Królewski : miejsce uwięzienia bp. Czesława Kaczmarka.

Czasopismo: Trzeźwymi Bądźcie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 33-40, il.


124/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Szkice z najnowszej historii Torunia.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Finna : 2008

Opis fizyczny: 348 s., [16] s. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


125/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kuchnia moskiewska w świetle pamiętników Stanisława Niemojewskiego z lat 1606-1608.

Tytuł całości: Homo doctus in se semper divitias habet, księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 86-97

Punktacja MNiSW: 3.000


126/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "Informacja" bydgoskiej Służby Bezpieczeństwa z lutego 1960 r. dotycząca sytuacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł całości: Homo doctus in se semper divitias habet, księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 425-446

Punktacja MNiSW: 3.000


127/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Profesor Janusz Małłek : historyk - nauczyciel - humanista

Tytuł całości: Homo doctus in se semper divitias habet, księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 9-14


128/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar, Sziling Jan.

Tytuł oryginału: Diecezja chełmińska w czasach komunizmu (1945-1990). T. 1 / pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego, Jana Szilinga

Adres wydawniczy: Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum : 2008

Opis fizyczny: 367 s.

Punktacja MNiSW: 3.000


129/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: "AS" : ksiądz biskup Czesław Kaczmarek w Rywałdzie Królewskim

Adres wydawniczy: Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne : 2008

Opis fizyczny: 132 s., il. kolor.

Seria: (Z Dziejów Kościoła na Pomorzu i Kujawach po II Wojnie Światowej)

Punktacja MNiSW: 12.000


130/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Homo doctus in se semper divitias habet : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej / pod red. Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: 472 s.

Uwagi: Bibliogr. prac Janusza Małłka s. 30-59

Punktacja MNiSW: 3.000


131/163


Autorzy: Czwołek Arkadiusz, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Stan wojenny : fakty, hipotezy, interpretacje : zbiór studiów / pod red. Arkadiusza Czwołka, Wojciecha Polaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 479 s., il.

Punktacja MNiSW: 3.000


132/163


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar.

Tytuł oryginału: Relacja z wydarzeń w dniu 24 października 1956 roku w Toruniu.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 201-210

Uwagi: Tekst źródłowy s. 206-210


133/163


Autorzy: Galij-Skarbińska Sylwia, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 roku.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 230-233

Punktacja MNiSW: 1.000


134/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Stan wojenny - pierwsze dni

Adres wydawniczy: Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Finna : 2006

Opis fizyczny: 484 s., tabl.

Uwagi: Bibliogr.


135/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Trudne lata przełomu : szkice z historii najnowszej

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Finna : 2006

Opis fizyczny: 399 s., tabl.

Uwagi: Bibliogr.


136/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Anatomia agenta : historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Karol" (1978-1983)

Adres wydawniczy: Gdańsk, Oficyna Wydawnicza Finna : 2005

Opis fizyczny: 383 s.

Uwagi: Bibliogr.


137/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: "Zadyma", której nie było : o pewnej akcji prewencyjnej toruńskiej milicji i Służby Bezpieczeństwa w 1981 roku.

Tytuł całości: Nad Bałtykiem, w kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu : zbiór studiów / pod red. Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa, Mariusza Wołosa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 727-736

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]


138/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Działania Służby Bezpieczeństwa wobec opozycji demokratycznej w Toruniu w latach 1976-1980.

Czasopismo: Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 201-213


139/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: O dobro wspólne i egzekucję praw : sejm 1565 roku w Piotrkowie

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2004

Opis fizyczny: 192 s.

Uwagi: Bibliogr.


140/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Toruńskie wątki i echa sprawy księdza Jerzego Popiełuszki

Czasopismo: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 10

Opis fizyczny: S. 40-48, 2 il.


141/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wojenny król

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 198-203, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


142/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Wyprawa pskowska

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 206-209, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


143/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Pierwsza wolna elekcja

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 184-187, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


144/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Ostatnia Jagiellonka

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 190-195, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


145/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Dyplomacja karła, Wybór "gaweńskiego księcia", Anna Jagiellonka, Pierwszy stały most w Warszawie, Stefan Batory, Batory a szlachta, Jaki był Jan Zamoyski? Trybunał koronny - notki

Tytuł całości: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 185, 187, 190, 191, 193, 199, 202, 203

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 3)


146/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Rokosz Zebrzydowskiego

Tytuł całości: Rzeczpospolita szlachecka 1586-1795 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 18-21, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 4)


147/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Unia ze Szwecją

Tytuł całości: Rzeczpospolita szlachecka 1586-1795 / red. nauk. Marek Derwich

Adres wydawniczy: Warszawa, Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie : 2003

Opis fizyczny: S. 10-15, il.

Seria: (Polska - dzieje cywilizacji i narodu ;t. 4)


148/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Czas ludzi niepokornych : NSZZ "Solidarność" i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i w regionie toruńskim (13 XII 1981 - 4 VI 1989)

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 747 s., [136] s. tabl., fot., summ.

Uwagi: Bibliogr. s. 661-682


149/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Polska a Moskwa na przełomie XVI i XVII wieku.

Tytuł całości: Między Zachodem a Wschodem, studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / pod red. Jacka Staszewskiego, Krzysztofa Mikulskiego i Jarosława Dumanowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2002

Opis fizyczny: S. 73-83

Uwagi: a


150/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat historii "zupełnie najnowszej"

Czasopismo: Almanach Historyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 223-227


151/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Początki struktur Solidarności podziemnej w Toruniu w okresie stanu wojennego (13.12.1981-lato 1982)

Czasopismo: Athenaeum (Toruń)

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 9

Opis fizyczny: S. 62-84, summ.


152/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Humor i satyra niezależna w Polsce w latach 1981-1989.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2002, 2003

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 151-178

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


153/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Najtrudniejsze egzaminy : Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 454 s., [104] s. tabl., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 402-413. Indeks.

Uwagi: a


154/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Misja gońca moskiewskiego Denisa Oładina w Rzeczypospolitej w 1613 roku.

Czasopismo: Almanach Historyczny

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 75-106


155/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Nieudana misja gońca cesarskiego Jakuba Henckla von Donnersmarck i gońca senatu Rzeczypospolitej Jana Hrydzicza do Moskwy w 1613/1614 roku.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 137-175

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


156/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: List Marcina Kromera i Jana Dymitra Solikowskiego do króla Zygmunta Augusta / oprac. Wojciech Polak.

Czasopismo: Almanach Historyczny

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 245-251

Uwagi: a


157/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Cztery listy hetmana Stanisława Żółkiewskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z 1619 roku ze sztokholmskiego Riksarkivet.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 64 z. 1

Opis fizyczny: S. 129-143

Uwagi: Korespondencja, s. 135-143

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


158/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Rzeczpospolita a prawosławie moskiewskie na początku XVII wieku.

Czasopismo: Czasy Nowożytne

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 79-91

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


159/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: W sprawie nowej edycji pamiętników dotycząch wojny z Moskwą w latach 1607-1612.

Czasopismo: Zapiski Historyczne

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 62 z. 1

Opis fizyczny: S. 115-121

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


160/163


Autorzy: Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Nieznany list hetmana Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III Wazy z 26 września 1610 roku.

Tytuł całości: Europa Orientalis, Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność : studia i materiały ofiarowane profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin / red. nauk. Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa, Dorota Michaluk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 251-257

Punktacja MNiSW: 2.000


161/163


Autorzy: Małłek Janusz, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Podróż dyplomatyczna Jana Ocieskiego do Konstantynopola w roku 1531 w świetle jego diariusza.

Tytuł całości: Rozprawy z dziejów XVIII wieku, z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej / pod red. Jerzego Wojtowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 53-62

Punktacja MNiSW: 2.000


162/163


Autorzy: Małłek Janusz, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Trzy listy sejmowe z casów Zygmunta Augusta.

Tytuł całości: Historia i archiwistyka, księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka / [red. nauk. Jerzy Dygdała, Bolesław Woszczyński].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : 1992

Opis fizyczny: S. 167-176

Punktacja MNiSW: 2.000


163/163


Autorzy: Małłek Janusz, Polak Wojciech.

Tytuł oryginału: Brandenburg-Prussia and Poland : a study in diplomatic history (1669-1672) / Anna Kamińska. Marburg/Lahn 1983.

Czasopismo: Kwartalnik Historyczny

Rocznik: 1986

Szczegóły: R. 93 nr 3

Opis fizyczny: S. 859-864

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000