Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych