Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nabór na studia rozpocznie się 2 czerwca 2020 r.

obrazek:

Wydział Nauk Historycznych UMK kształci na unikatowych kierunkach w skali Polski, a nawet Europy.

Studia I i II stopnia.
Studia są bezpłatne.

NASZE KIERUNKI:

  • historia
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • studia skandynawsko-bałtyckie
  • wojskoznawstwo
  • archeologia

Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej - studia 1 stopnia: 2.06.2020 do 10.07.2020 r.
Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej - studia 2 stopnia: 2.06.2020 do 26.07.2020 r.

WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE


HISTORIA
- rozwijaj swoją pasję -

W 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych, uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Toruński ośrodek historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie, szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi.

Zapewniamy bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy.

Podczas studiów można nauczyć się języków nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, norweskiego, jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych.

Więcej informacji o kierunku:

HISTORIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

HISTORIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
- unikatowy kierunek w skali kraju -

Studia skandynawsko-bałtyckie stanowią strzał w dziesiątkę dla pasjonatów kultury wikingów, członków grup rekonstrukcyjnych, wielbicieli skandynawskiej literatury, mitologii i jej wpływu na popkulturę.

Zapewniamy szerokie kompetencje językowe - języki norweski dla wszystkich studentów, niemiecki i rosyjski lub inny jako dodatkowy.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się organizacją, propagowaniem i upowszechnianiem kultury, placówkach zajmujących się zarządzaniem instytucjami kulturalnymi, w roli konsultantów do spraw biznesowych, politycznych czy kulturowych dotyczących państw regionu Skandynawii i Morza Bałtyckiego, instytucjach naukowych, redakcjach czasopism społeczno-politycznych, historycznych i popularno-naukowych, instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych, zajmujących się współpracą międzynarodową.

Więcej informacji o kierunku:
STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


WOJSKOZNAWSTWO
- teoria i praktyka -

Program studiów tego kierunku dostosowany jest do wymogów rynku pracy. Studenci uczą się w świetnych warunkach lokalowych, zapewniamy doskonałą bazę dydaktyczną.

Część zajęć prowadzona jest we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Nasi absolwenci pracują w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza jest też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.

Więcej informacji o kierunku:

WOJSKOZNAWSTWO - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WOJSKOZNAWSTWO - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
- kształcimy archiwistów od 1951 roku -

Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści.

Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii.

Nasi absolwenci pracują m.in. w archiwach historycznych, archiwach bieżących działających w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie, urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją.

Więcej informacji o kierunku:

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


ARCHEOLOGIA
- dla odkrywców

Podczas studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę:

  • o poszczególnych epokach i okresach, w tym także o zabytkach archeologicznych, ich datowaniu, przynależności do kultur;
  • rozwiniesz swoje pasje w zakresie archeologii architektury, archeologii podwodnej, archeologii antycznej, konserwacji zabytków archeologicznych;
  • dowiesz się, jak poszukiwać reliktów archeologicznych i jak sporządzać dokumentację terenową i muzealną z zastosowaniem najnowszych technologii – CAD, GIS, baz danych, wizualizacji 3D, edycji grafiki i tekstu.

Po studiach, łącząc pasję z zawodem, nasi absolwenci pracują w instytucjach naukowo-badawczych w kraju i za granicą, w muzeach, a także w służbach konserwatorskich.

Więcej informacji o kierunku:

ARCHEOLOGIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ARCHEOLOGIA - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

pozostałe wiadomości