Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Projekt z dofinansowaniem Ministra

obrazek: źródło: wikipedia.org CC BY-SA 4.0
źródło: wikipedia.org CC BY-SA 4.0

Nowe badania i odkrycia w Biskupinie i jeziorach Pałuk

W latach 2020-2021 Centrum Archeologii Podwodnej, UMK realizuje projekt zatytułowany: Określenie zasięgu i inwentaryzacja nierozpoznanych części osad obronnych łużyckich pól popielnicowych na terenie Pałuk. 

W projekcie tym wykorzystanych będzie szereg nieinwazyjnych metod badawczych oraz archeologiczne prospekcje podwodne. Planowane badania realizowane są w ścisłej współpracy z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Stanowisko archeologiczne w Biskupinie jest prawdopodobnie najbardziej znanym obiektem pradziejowym w Polsce. Informacje o nim znajdują się już w podręcznikach do szkół podstawowych. Prowadzone tam badania trwają od dziesiątek lat i nikt by nie przypuszczał, że można coś jeszcze odkryć. Zmieniło się to dzięki pracy archeologów z Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu, którzy ściśle współpracują z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Przeprowadzone prace przyczyniły się do ciekawych odkryć w samym jeziorze Biskupińskim jak i na bliźniaczych stanowiskach na terenie Pałuk.

Projekt "Określenie zasięgu i inwentaryzacja nierozpoznanych części osad obronnych łużyckich pól popielnicowych na terenie Pałuk" współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu sprawdzenie zasięgu łużyckiej osady w Biskupinie oraz czterech innych podobnych osiedli znajdujących się na terenie Pałuk. Badania przeprowadzono w samych jeziorach oraz w strefie brzegowej. Rozpoczęto od zdjęć lotniczych, które umożliwiły stworzenie dokładnych modeli terenu, natomiast badania hydroakustyczne pozwoliły na odwzorowanie dna jezior. Cennym uzupełnieniem realizowanych prac były badania geofizyczne, które w sposób nieinwazyjny dały możliwość „zajrzenia” pod powierzchnię gruntu. Zwieńczeniem realizowanych prac były prospekcje podwodne, przeprowadzone w ostatnich tygodniach. Wszystkie wymienione działania przyniosły bardzo ciekawe rezultaty.
Pod wodą i w strefie brzegowej pięciu badanych stanowiskach archeologicznych znaleziono dużą ilość ceramiki pradziejowej, jak i wczesnośredniowiecznej. W dwóch przypadkach udało się badaczom namierzyć konstrukcje znajdujące się w wodzie. Nie obyło się też bez odkryć spektakularnych zabytków. W samym Biskupinie znaleziono grot włóczni z epoki brązu, a na innym stanowisku tzw. „nagolennik”, czyli unikatowy przedmiot z brązu będący ozdobą obręczową.
To pierwszy sezon projektu, który będzie kontynuowany w przyszłym roku. Teraz czas na analizę danych i przygotowanie się do kolejnej ekspedycji, która jak się zapowiada przyniesie więcej niezwykłych odkryć.


Biskupin - underwater archaeological project. Podwodne badania archeologiczne jezior biskupińskich (video)

Grot włóczni (video)

Ozdoba obręczowa (video)

Grot włóczni (3D model)

Ozdoba obręczowa (3D model)

 

 

pozostałe wiadomości