Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Prestiżowe stypendium dla dr Alicji Bartnickiej

obrazek:

Dr Alicja Bartnicka, asystent naukowy w Katedrze Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich UMK, otrzymała prestiżowe, amerykańskie stypendium Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies na trzymiesięczny pobyt naukowo-badawczy przy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. 

Stypendia w tegorocznej edycji przyznano łącznie 16 naukowcom z różnych krajów świata, którzy podczas wizyty w Waszyngtonie będą nie tylko prowadzić własne kwerendy w bogatym zasobie archiwalnym Muzeum Holocaustu, lecz także prezentować ich wyniki na forum. Dla uczestników programu zaplanowano cotygodniowe seminaria w celu omówienia ich projektów badawczych, wniosków czy metodologii. Stypendyści zachęcani są ponadto do spotkań z redakcją czasopisma naukowego Muzeum „Holocaust and Genocide Studies” w celu omówienia możliwości wydawniczych. Podczas wizyty w Waszyngtonie dr Alicja Bartnicka będzie kontynuować badania nad realizowanym przez nią projektem dotyczącym żydowskich robotników przymusowych na terenie Generalnego Gubernatorstwa podczas II wojny światowej. Pobyt zaplanowano w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.

Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies uznawane jest za międzynarodowego lidera w dziedzinie stypendiów na temat Holokaustu, zapewniając stały wzrost i witalność badań nad Holokaustem, promując tworzenie sieci badawczych i projekty współpracy wśród naukowców zajmujących się Holokaustem na całym świecie. Działalność badawcza Mandel Center obejmuje zarówno Muzeum w Waszyngtonie, jak i David and Fela Shapell Family Collections, Conservation and Research Center na przedmieściach Maryland. W zasobie United States Holocaust Memorial Museum znajduje się największe na świecie repozytorium dowodów Holokaustu, które dokumentują losy ofiar, ocalałych, ratowników, wyzwolicieli i innych. Ta obszerna kolekcja zawiera miliony dokumentów, artefaktów, zdjęć, filmów, książek i świadectw. Z kolei zbiory w Shapell Center obejmują ponad 190 milionów stron dokumentów archiwalnych, 100 tysięcy fotografii, 68 tysięcy relacji w wielu językach, bogatą kolekcję filmów i wideo oraz 22 tysiące obiektów. Uczestnicy programu stypendialnego Mandel Center będą mogli korzystać z tych zasobów.

pozostałe wiadomości