Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Komunikat Dziekana WNH ws. kształcenia

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wspólnoty Wydziału Nauk Historycznych, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK ogłasza następujące zasady organizacji procesu kształcenia obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1. Wszystkie wykłady będą odbywały się w poniedziałki i piątki w formie zdalnej;

2. Dla studentów 1. roku studiów I i II stopnia zajęcia, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga bezpośredniego kontaktu, będą odbywały się w październiku i listopadzie we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10.00 do 16.00 w formie stacjonarnej; pozostałe efekty uczenia się realizowane będą w formie zajęć zdalnych w grudniu i styczniu;

3. Dla studentów pozostałych lat zajęcia, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga bezpośredniego kontaktu, będą odbywały się w grudniu i styczniu we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 10.00 do 16.00 w formie stacjonarnej; pozostałe efekty uczenia się realizowane będą w formie zajęć zdalnych w październiku i listopadzie;

4. Seminaria licencjackie i magisterskie będą odbywały się w formie mieszanej zgodnie z ustaleniami pomiędzy prowadzącymi zajęcia a uczestnikami seminarium;

5. Dyżury pracowników prowadzących zajęcia, co do zasady, będą odbywały się raz w tygodniu w formie stacjonarnej.

 Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

prof. dr hab. Stanisław Roszak


Komunikat Dziekana WNH

pozostałe wiadomości