Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej - współpraca międzynarodowa

obrazek:

Od roku akademickiego 2018/2019 lektorat języka norweskiego na studiach skandynawsko-bałtyckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK prowadzony jest przy ścisłej współpracy merytorycznej Norweskiej Rządowej Agencji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Jakości Kształcenia Szkolnictwa Wyższego - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning.

Nawiązanie współpracy gwarantuje nie tylko najwyższą jakość prowadzonego nauczania i materiałów dydaktycznych, ale stwarza także możliwości wymiany doświadczeń akademickich z partnerami DIKU na całym świecie. W tym samym roku rozpoczęła się także współpraca z Duńskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Nauki – Uddanelse og Forskningsministeriet, które wspiera finansowo nauczanie języka duńskiego jako obcego poza granicami Królestwa Danii.

Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej otrzymała w roku akademickim 2019/2020 afiliację Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie. Studenci III roku studiów skandynawsko-bałtyckich mają możliwość uczestniczenia w warsztatach z języka szwedzkiego oraz wiedzy o kulturze Szwecji, których prymarnym celem jest wykształcenie kompetencji umożliwiających pracę z tekstami napisanymi w języku szwedzkim. Instytut Szwedzki odpowiedzialny jest za promocję i koordynację nauczania języka szwedzkiego za granicami Szwecji, a wpisanie na listę ośrodków, które oferują naukę języka szwedzkiego otworzyło drzwi do przyszłej współpracy naukowej.

pozostałe wiadomości